Факультет післядипломної освіти

Кафедра метрології та стандартизації

Кафедра заснована заслуженим діячем науки і техніки України, членом Нью-Йоркської академії наук, доктором технічних наук професором Чинковим Віктором Миколайовичем в 1982 році.

На даний момент кафедру очолює доктор технічних наук професор полковник Кононов Володимир Борисович.

Кафедра забезпечує:

 • підготовку військових метрологів за військово–обліковими спеціальностями – організація метрологічного забезпечення та метрологічне забезпечення озброєння та військової техніки тактичного рівня;
 • проведення курсів підвищення кваліфікації офіцерського складу Збройних Сил України фахівців служб метрології та стандартизації;
 • підготовку військовослужбовців за контрактом, які не мають офіцерських звань заочної форми навчання;
 • викладання дисциплін з метрології для курсантів усіх факультетів ХУПС.

Кафедра є базовою при підготовці студентів:

 • філії підготовки студентів за контрактом за напрямами: “Метрологія, вимірювальна техніка та інформаційно-вимірювальні технології ” та “Метрологія та вимірювальна техніка”, (кваліфікаційні рівні “бакалавр”, “спеціаліст” та “магістр”);
 • за напрямом підготовки офіцер запасу за військово-обліковою спеціальністю ВОС 6700100 – організація метрологічного забезпечення.

На кафедрі налагоджено та поглиблено науковий та методичний взаємозв’язок кафедри з провідними установами, які працюють в галузі метрологічного забезпечення. Серед них – метрологічний центр (військових еталонів), НДІ “Метрології”, НТУ “КПІ”, НТУ “ХПІ”.

Кафедра представлена у міжвузівській предметно-методичній підкомісії з галузі знань 0510 Метрологія, вимірювальна техніка та інформаційно-вимірювальні технології, Технічній Раді Центрального управління метрології та стандартизації Озброєння Збройних Сил України.

Кафедра виконує науково-дослідні роботи на замовлення Начальника Центрального управління метрології та стандартизації Збройних Сил України Озброєння Збройних Сил України – головного метролога Збройних Сил України та Командувача Повітряних Сил Збройних Сил України.

Кафедра є єдиною профілюючою кафедрою по підготовці військових фахівців в галузі метрології та вимірювальної техніки в Збройних Силах України та силових структурах України.

Кращі фахівці:

 • кандидат технічних наук доцент пр. ЗСУ Шамаєв Юрій Петрович,
 • кандидат технічних наук доцент підполковник Войтенко Сергій Станіславович,
 • пр. ЗСУ Науменко Анатолій Миколайович.

Напрямки наукової діяльності:

 • Узагальнення, систематизування вимірювальних та діагностичних задач, які вирішуються при технічному обслуговуванні систем та комплексів.
 • Розробка єдиного системотехнічного підходу до побудови автоматизованих систем вимірювального контролю та діагностування зразків ОВТ.
 • Розвиток та впровадження методологічних основ метрологічного обслуговування випробувальних систем та комплексів з урахуванням їх сучасного стану, а також складу та стану парку засобів вимірювальної техніки.
 • Розробка теоретичних та прикладних основ підвищення ефективності метрологічного забезпечення ОВТ на всіх етапах життєвого циклу.
 • Розробка принципів та способів управління метрологічним забезпеченням Повітряних Сил Збройних Сил України при підготовці та під час ведення бойових дій.
 • Кафедрою метрології та стандартизації для Збройних Сил України підготовлено більше ніж 750 офіцерів-метрологів, пройшли перепідготовку на зборах більше ніж 170 офіцерів та прапорщиків, отримали вищу військову освіту до 30 офіцерів, за існування кафедри підготовлено більше ніж 50 кандидатів технічних наук та 3 доктора технічних наук.

Військовий фахівець готується для заміщення первинних посад у метрологічних частинах та підрозділах, ремонтних підприємствах, військових представництвах, науково-дослідних установах: інженера відділу (відділення) військової метрологічної лабораторії, начальник служби метрології та стандартизації військової частини, молодший науковий співробітник; без додаткової підготовки на посаду – начальник служби метрології та стандартизації з`єднання.

Під час проведення практики з професійної підготовки за спеціальністю 152 «Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка».

Останні новини факультету післядипломної освіти