Бібліографічні покажчики

Для перегляду змісту документа натисніть на обкладинку

Бібліотека університету презентує серію бібліографічних покажчиків «Наукова спадщина університету. Видатні імена», присвячену науковцям та педагогам нашого університету, імена яких прикрашають сторінки вітчизняної військової науки.

Відомі вчені й талановиті педагоги університету внесли особистий внесок у розвиток науки, кожен науковець  не просто відбувся у своїй професії, а й зумів досягти серйозних успіхів і загального визнання.

demidov-hnups

Демідов Борис Олексійович (до 80-річчя від дня народження) : бібліогр. покажчик / Бібліотека Харків. нац. ун-т Повітряних Сил ім. І. Кожедуба ; [уклад.: Н. В. Марищук, А. М. Шуйська ; відп. ред. Т. Г. Ярош]. – Харків : ХНУПС ім. І. Кожедуба, 2017. –61 с. – (Наукова спадщина університету. Видатні імена).

У бібліографічному покажчику висвітлені основні етапи життя, науково-дослідна та  педагогічна діяльність доктора технічних наук, професора, провідного наукового співробітника Наукового центру Повітряних Сил Харківського національного університету Повітряних Сил ім. І. Кожедуба, вченого в галузі науково-технічного супроводження, випробувань та контролю якості озброєння і військової техніки, національної військової, економічної та інформаційної безпеки, Бориса Олексійовича Демідова. Видання буде цікавим викладачам, ад’юнктам, курсантам, науковим співробітникам, а також фахівцям військової галузі.

Зарубін Анатолій Миколайович

Зарубін Анатолій Миколайович : бібліогр. покажч. / Бібліотека
Харків. нац. ун-т Повітряних Сил ім. І. Кожедуба ; [уклад.  Н. В. Марищук ; відп. ред. Т. Г. Ярош]. – Харків : ХНУПС ім. І. Кожедуба, 2018. –  с. – (Наукова спадщина університету: видатні імена).

Покажчик серії «Наукова спадщина університету: видатні імена» присвячено Анатолію Миколайовичу Зарубіну, професору кафедри авіаційного обладнання та комплексів повітряної розвідки інженерно-авіаційного факультету Харківського національного університету Повітряних Сил імені Івана Кожедуба.
У покажчику надано бібліографію наукових праць вченого:авторські свідоцтва, навчальні та навчально-методичні посібники, методичні рекомендації, статті в наукових виданнях, тези виступів на науково-практичних конференціях.

Покажчик адресовано викладачам, ад’юнктам, курсантам, науковим співробітникам, а також фахівцям військової галузі.

Mukhina

Мухіна Таміла Павлівна : бібліогр. покажч. / Бібліотека
Мухіна Таміла Павлівна [Текст] : бібліогр. покажч. / М-во оборони України, Харків. нац. ун-т Повітряних Сил ім. І. Кожедуба, Бібліотека ; [уклад.: О. Р. Бунчак, Н. В. Марищук ; відп. ред. Т. Г. Ярош]. – Харків : ХНУПС, 2020. – 53 с. : іл. – (Наукова спадщина університету: видатні імена).

Бібліографічний покажчик серії «Наукова спадщина університету: видатні імена» присвячено Тамілі Павлівні Мухіній, доценту, старшому викладачу кафедри фізики та радіоелектроніки Харківського національного університету Повітряних Сил імені Івана Кожедуба.

У покажчику надано бібліографію наукових публікацій вченого, депонованих робіт, навчальних, методичних та практичних посібників, неопублікованих документів.

Покажчик адресовано викладачам, ад’юнктам, курсантам, науковим співробітникам, а також фахівцям військової та хімічної галузі.

Ярош

Ярош Сергій Петрович : бібліогр. покажч. / Бібліотека Харків. нац. ун-ту Повітряних Сил ім. І. Кожедуба ; [уклад.: О.Р.Бунчак; відп. ред. Т. Г.Ярош]. – Харків : ХНУПС ім. І. Кожедуба, 2021. – 84 с. – (Наукова спадщина університету: видатні імена).

Бібліографічний покажчик серії «Наукова спадщина університету: видатні імена» присвячено Ярошу Сергію Петровичу, професору, доктору військових наук, професору кафедри тактики зенітних ракетних військ факультету зенітних ракетних військ Харківського національного університету Повітряних Сил імені Івана Кожедуба.

У покажчику надано бібліографію наукових публікацій вченого, навчальних, методичних та практичних посібників, тези доповідей на науково-практичних конференціях.

Покажчик адресовано викладачам, ад’юнктам, курсантам, науковим співробітникам, а також фахівцям військової галузі.

Останні новини бібліотеки університету