Квітень – Червень 2018 року

Для перегляду змісту документа натисніть на обкладинку

Формирование массогабаритных и высотно-скоростных показателей разведывательных микро-БПЛА и борьба с ними

Методичні рекомендації до виконання та захисту магістерської роботи курсантами, що здійснюють підготовку за спеціалізацією «Військові літаки, вертольоти та авіадвигуни»

Анипко, О. Б.

Формирование массогабаритных и высотно-скоростных показателей разведывательных микро-БПЛА и борьба с ними [Текст] : монография / О. Б. Анипко, А. В. Смоляков, В. А. Таврин ; М-во оборони України, Харків. нац. ун-т Повітряних Сил ім.І. Кожедуба. – Харьков : ХНУПС, 2018. – 159 с. : ил., табл. – Текст рус. – Прил. – Библиогр.: с. 120-130 (161 назв.).

Аніпко, О. Б.

Методичні рекомендації до виконання та захисту магістерської роботи курсантами, що здійснюють підготовку за спеціалізацією «Військові літаки, вертольоти та авіадвигуни» [Текст] : метод. посіб. / О. Б. Аніпко, А. В. Прий-мак, В. А. Таврін ; М-во оборони України ; Харків. нац. ун-т Пов. Сил ім. І. Кожедуба. – Харків : XНУПС, 2018. – 118 с. : іл., табл. – Дод. – Бібліогр.: с. 56 (8 назв).

Бойовий статут військ протиповітряної оборони Сухопутних військ Збройних Сил України. Ч. 3.

Бюлетень військово-технічної інфор-мації 2017 рік. Вип. 14


Бойовий статут військ протиповітряної оборони Сухопутних військ Збройних Сил України. Ч. 3. (взвод, відділення, обслуга) [Текст] : затв. наказом кодувача Сухопутних військ Збройних Сил України від 26.05.2016 № 248 / М-во оборони України, Командування Сухопутних військ Збройних Сил України. – Київ, 2016. – 156 с. : іл., табл. – Дод.


Бюлетень військово-технічної інфор-мації 2017 рік. Вип. 14 [Текст] : наук.-інформ. вид. / М-во оборони України, Нац. акад. сухопут. військ ім. П. Сагай-дачного, Група військ.-техн. інформації ; [уклад. Ю. В. Черник, О. С. Івахів]. –Львів, 2018. –148 с.

Відновлення та технології військового ремонту повітряних суден

Військовий процес прийняття рішення. Основи організації штабів

Відновлення та технології військового ремонту повітряних суден [Текст] : навч. посіб. / В. О. Іванюк, О. В. Гальчун, О. М. Трошін, В. М. Стадниченко ; М-во оборони України, Харків. нац. ун-т Повітряних Сил ім. І. Кожедуба. – Харків : ХНУПС, 2018. – 163 с. : іл., табл. – Дод. – Бібліогр.: с. 161 (8 назв.).

Військовий процес прийняття рішення. Основи організації штабів [Текст] =Military decision-making process. Basis for staff organizations : навч.-метод. посіб. [С. В. Гузченко, С. М. Телюков, І. М. Ребрій et al. ; за заг. ред. С. В. Гузченка ; М-во оборони України, Харків. нац. ун-т Повітряних Сил ім. І. Кожедуба. – Харків : ХНУПС, 2018. – 39 с. – Текст укр., англ.

Вклоняємось доземно українському солдату

Wojna hybrydowa na Ukrainie. Wnioski i rekomendacje dla Europy i swita

Вклоняємось доземно українському солдату [Текст]. – [4-те вид.]. – Київ : Народна армія, 2017. – 195 с.

Wojna hybrydowa na Ukrainie. Wnioski i rekomendacje dla Europy i swita [Текст] / red. nauk. Boguslaw Pacek, Julia Anna Grochocka ; Un-t J. Kochanowskiego, Wydzial Nauk Spolecznych. – Piotrkow Trybunalski, 2017. – 327 s. : il., tabl. – Текст: пол., рус., англ. – Библиогр.: в конце ст.

Авіаційні засоби ураження. Ч. 1. Засоби ураження бомбардувального озброєння

Збірник наукових праць. Вип. 14. Проблеми створення, випробування, застосування та експлуатації складних інформаційних систем

Зарубін, О. М.

Авіаційні засоби ураження. Ч. 1. Засоби ураження бомбардувального озброєння [Текст] : навч. посіб. / О. М. Зарубін, О. Г. Березанський ; М-во оборони України, Харків. нац. ун-т Повітряних Сил ім. І. Кожедуба. – Харків : ХНУПС, 2018. – 254 с. : іл. – Бібліогр.: с. 254(6 назв).

Збірник наукових праць. Вип. 14. Проблеми створення, випробування, застосування та експлуатації складних інформаційних систем [Текст] / М-во оборони України, Житом. військ. ін-т ім. С. П. Корольова. – Житомир : ЖВІ, 2017. – 183 с. : іл., табл.

Збірник наукових праць Державного науково-дослідного інституту авіації. Вип. № 13 (20)

Збірник наукових праць Національної академії Національної гвардії України. Вип. 2 (30)

Збірник наукових праць Державного науково-дослідного інституту авіації. Вип. № 13 (20) [Текст] : щоріч. наук.-теорет. та наук.-практ. зб. наук. праць / М-во оборони України ; МОН України, Нац. авіац. ун-т, Держ. н.-д. ін-т авіації. – Київ, 2017. – 195 с. : іл., табл.

Збірник наукових праць Національної академії Національної гвардії України. Вип. 2 (30) [Текст] / Нац. акад. Нац. гвардії України. – Харків : НАНГУ, 2017. – 103 с. : ил. – Вих. Двічіна рік. – Засн. у 2003 р.

Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил. Вип. 1(55)

Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил. Вип. 1(55) [Текст] / М-во оборони України, Харків. нац. ун-т Повітряних Сил ім. І. Кожедуба ; [гол. ред. К. С. Васюта]. – Харків : ХНУПС, 2018. – 195с. : іл., табл. – Щокв. –Засн. у квіт. 2005 р.

Konflikt hybrydowy na Ukrainie –aspekty teoretyczne i praktyczne

Звільнення від “малоросійства”

Konflikt hybrydowy na Ukrainie –aspekty teoretyczne i praktyczne [Текст] / red. nauk. Boguslaw Pacek, Julia Anna Grochocka ; Un-t J. Kochanowskiego, Wydzial Nauk Spolecznych. – Piotrkow Trybunalski, 2017. – 317 s. : il., tabl. – Текст: пол., англ. – Библиогр.: в конце ст.

Кравченко, В.

Звільнення від “малоросійства” [Текст] / В. Кравченко. – Київ : Фенікс, 2017. – 307 с. – Бібліогр.: с. 289-305.

Красные шпионы. Под грифом “секретно”

Наказ Міністерства оборони України №66/73 від 06.02.2017 р.

Кулида, С.

Красные шпионы. Под грифом “секретно” [Текст] / С. Кулида. – Киев : Арий, [2016]. – 543 с. : фот. – (Тайны истории).

Наказ Міністерства оборони України №66/73 від 06.02.2017 р. “Про затвердження Авіаційних правил України “Загальні правила польотів у повітряному просторі України” [Текст] / М-во оборони України, Держ. авіац. служба України. – Київ, 2017. – [89] с. окр. паг. : табл. – Дод.

Наказ Міністерства оборони України № 416 від 07.08.2017 р.

Організація проведення оперативнотактичних розрахунків та моделювання у Повітряних Силах Збройних Сил України

Наказ Міністерства оборони України № 416 від 07.08.2017 р. “Про затвердження Змін до Правил виконання польотів державної авіації України” [Текст] / М-во оборони України. – Київ, 2017. – 29 с.

Організація проведення оперативнотактичних розрахунків та моделювання у Повітряних Силах Збройних Сил України [Текст] : метод. посіб. /[В. Є. Шамко, О. М. Жарик, О. В. Турінський та ін.] ; М-во оборони України, Харків. нац. ун-т Повітряних Силім. І. Кожедуба ; під заг.кер. С. С. Дроздова. – Вінниця-Харків : ХНУПС, 2018. – 64 с. : іл., табл. – Дод. 1-11. – Бібліогр.: с. 49 (5 назв).

Основи організації та здійснення винахідницької та раціоналізаторської роботи в Повітряних Силах Збройних Сил України

Основи організації та управління безпекою польотів у Збройних Силах України

Основи організації та здійснення винахідницької та раціоналізаторської роботи в Повітряних Силах Збройних Сил України [Текст] : метод. посіб. /[В. Є. Шамко, О. М. Жарик, А. М. Алімпієв та ін.] ; під заг. кер. С. С. Дроздова ; М-во оборони України, Харків. нац. ун-т Повітряних Сил ім. І. Кожедуба. – Вінниця ; Харків : ХНУПС, 2018. – 199 с. : іл., табл. – Дод. А-Г. – Бібліогр.: с. 123-125 (28 назв.).

Основи організації та управління безпекою польотів у Збройних Силах України [Текст] : посібник / [С. М. Жидков, О. В. Никифоров, А. В. Приймак та ін.] ; М-во оборони України, Харків. нац. ун-т Повітряних Сил ім. І. Кожедуба. – Харків : ХНУПС, 2018. – 143 с. : іл., табл. – Дод. А-Д.

Перспективи розвитку озброєння та військової техніки Сухопутних військ

Підготовка та захист магістерської роботи

Перспективи розвитку озброєння та військової техніки Сухопутних військ [Текст] : зб. тез доп. Міжнар. наук.-техн. конф. (Львів,17-18 трав. 2018 р.) / М-во оборони України, Нац. акад. сухопут. військ ім. П. Сагайдачного. – Львів : НАСВ, 2018. – 388 с.

Підготовка та захист магістерської роботи [Текст] : метод. рек. / [В. А. Кротюк, О. Ю. Панфілов, Н. Б. Щокіна та ін.] ; М-во оборони України, Харків. нац. ун-т Повітряних Сил ім. І. Коже-дуба, Каф. психології та педагогіки. – Харків : ХНУПС, 2018. – 42 с.

Тактика родів авіації Повітряних Сил Збройних Сил України

Порядок застосування процедур і стандартів НАТО в ході оформлення бойових графічних документів у штабах частин і підрозділів зенітних ракетних військ Повітряних Сил Збройних Сил України

Полуйко, О. М.

Тактика родів авіації Повітряних Сил Збройних Сил України [Текст] : конпект лекцій / О. М. Полуйко, П. М. Онипченко, О. В. Патюков ; М-во оборони України, Харків. нац. ун-т Повітряних Сил ім. І. Кожедуба. – Харків : ХНУПС, 2018. – 263 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 263 (12 назв).

Порядок застосування процедур і стандартів НАТО в ході оформлення бойових графічних документів у штабах частин і підрозділів зенітних ракетних військ Повітряних Сил Збройних Сил України [Текст]: навч. посіб. /[С. П. Ярош, К. В. Закутін, Є. І. Ряполов, О. А. Резніченко] ; М-во оборони України, Харків. нац. ун-т Повітряних Сил ім. І. Кожедуба. – Харків : ХНУПС, 2018. – 87 с. : іл., табл. Бібліогр.: с. 87(5 назв).

Построение, техническая эксплуатация и боевое применение средств командного пункта зенитного ракетного комплекса малой дальности “Бук-М1”

Психологія бою

Построение, техническая эксплуатация и боевое применение средств командного пункта зенитного ракетного комплекса малой дальности “Бук-М1” [Текст] : справ. материалы и альбом рис. (схем) для слушателей курсов повышения квалификации при ХНУВС офицеров Вооруженных Сил иностр. гос-в / [С. А. Бортновский, П. П. Зуев, К. В. Закутин и др.] ; М-во оборони України, Харків. нац. ун-т Повітряних Сил ім. І. Кожедуба ; под общ. ред. С. А. Бортновского. – Харків : ХНУПС, 2018. – 170 с. : цв. ил., табл. – Текст рос.

Психологія бою [Текст] : посібник / за ред. А. Романишина. – Львів : Астролябія, 2017. – 351 с. : іл., табл., фот. – Бібліогр. : с. 347-351 (69 назв).

Реабілітовані історією. Харківська область. Кн. 2

Реабілітовані історією. Харківська область. Кн. 3. Ч. 1

Реабілітовані історією. Харківська область. Кн. 2 [Текст] / обл. ред. кол.:І. М. Балута (гол.) [та ін.]. – Київ ; Хар-ків : Оригінал, 2014. – 671 с. : табл., фот. – (Реабілітовані історією : у 27 т. / головна ред. кол.: В. Ф. Солдатенко (гол.) [та ін.] ; НАН УКраїни [та ін.]).

Реабілітовані історією. Харківська область. Кн. 3. Ч. 1 [Текст] / обл. ред. кол.: М. Є. Черняк (гол.) [та ін.]. – Київ ; Харків : Оригінал, 2015. – 671 с. : табл., фот. – (Реабілітовані історією : у 27 т. / головна ред. кол.: В. Ф. Солдатенко (гол.) [та ін.] ; НАН УКраїни [та ін.]).

Атаманщина

Конструювання та технологія радіоелектронних засобів

Савченко, В.

Атаманщина [Текст] : [мифы, легенды, действительность] / В. Савченко. – Харьков : Фолио, 2011. – 279 с. – (Время и судьбы).

Садовий, К. В.

Конструювання та технологія радіоелектронних засобів [Текст] : навч. посіб. / К. В. Садовий ; М-во оборони України, Харків. нац. ун-т Повітряних Сил ім. І. Кожедуба. – Харків : ХНУПС, 2018. – 398 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 395-396 (25 назв).

Системи обробки інформації. Вип. 1 (152)

«Інженерно-авіаційне забезпечення бойових дій частин авіації ПС ЗС України»

Системи обробки інформації. Вип. 1 (152) [Текст] : зб. наук. праць / М-во оборони України, Харків. нац. ун-т Повітряних Сил ім. І. Кожедуба ; [гол. ред. О. І. Тимочко]. – Харків : ХНУПС, 2018. – 165 с. – Раз на кв. Таврін, В. А.

«Інженерно-авіаційне забезпечення бойових дій частин авіації ПС ЗС України» [Текст] : дисципліна 21.10.01 : курс лекцій для слухачів і курсантів 2-го (магіст.) рівня вищ. освіти, ступінь вищ. освіти “Магістр” / В. А. Таврін ; М-во оборони України, Харків. нац. ун-т Повітряних Сил ім. І. Кожедуба ; Каф. інж-авіац. забезп. – Харків : XНУПС, 2018. – 169 с. : іл., табл. – На тит. арк.: Галузь знань 27 “Транспорт”. Спец. 272 “Авіаційний транспорт”. Спеціалізація “Військові літаки, вертольоти та авіадвигуни”. Галузь знань 17 “Електроніка та телекомунікації”. Спец. 173 “Авіоніка”. – Бібліогр.: с. 168-169 (24 назви).

Методичні вказівки щодо самостійного вивчення дисципліни «Інженерно-авіаційне забезпечення бойових дій частин авіації Повітряних Сил Збройних Сил України»

Теорія електричних та радіотехнічних кіл

Таврін, В. А.

Методичні вказівки щодо самостійного вивчення дисципліни «Інженерно-авіаційне забезпечення бойових дій частин авіації Повітряних Сил Збройних Сил України» [Текст] : метод. посіб. / В. А. Таврін, А. В. Приймак ; М-во оборони України, Харків. нац. ун-т Повітряних Сил ім. І. Кожедуба. – Харків : XНУПС, 2018. – 81 с. : табл. – Дод. – Бібліогр.: с. 55-56 (24 назви).

Теорія електричних та радіотехнічних кіл [Текст] : метод. вказівки до викон. лаб. робіт / [А. І. Нос, А. М. Коржов, О. В. Лукашук та ін. ; М-во оборони України, Харків. нац. ун-т Повітряних Сил ім. І. Кожедуба. – Харків : ХНУПС, 2018. – 54 с. : іл., табл. – Дод. – Бібліогр.: с. 53 (6 назв).

Теорія електрорадіотехнічних кіл та сигналів. Ч. 1

Теорія електрорадіотехнічних кіл та сигналів. Ч. 2

Теорія електрорадіотехнічних кіл та сигналів. Ч. 1 [Текст] : метод. рек. до викон. лаб. робіт / [А. М. Коржов, А. О. Натарова, В. А. Степаненко та ін.] ; М-во оборони України, Харків. нац. ун-т Повітряних Сил ім. І. Кожедуба. – Харків : ХНУПС, 2018. – 90 с. : іл., табл. – Дод. – Бібліогр.: с. 89(9 назв).

Теорія електрорадіотехнічних кіл та сигналів. Ч. 2 [Текст] : метод. рек. до викон. лаб. робіт / [В. А. Степаненко, А. С. Кійко, А. М. Коржов та ін.] ; М-во оборони України, Харків. нац. ун-т Повітряних Сил ім. І. Кожедуба. – Харків : ХНУПС, 2018. – 35 с. – Бібліогр.: с. 34(6 назв).

Теорія та практика створення, розвитку і застосування високотехнологічних систем спеціального призначення з урахуванням досвіду антитерористичної операції

Тимчасовий бойовий статут механізованих і танкових військ Сухопутних військ Збройних Сил України. Ч. 2. Батальйон, рота

Теорія та практика створення, розвитку і застосування високотехнологічних систем спеціального призначення з урахуванням досвіду антитерористичної операції [Текст] : тези доп. XХІI Всеукр. наук.-практ. конф. 26-27 квіт. 2018 р. / М-во оборони України, Житомир.військ. ін-т ім. С. П. Корольова. – Житомир : ЖВІ, 2018. – 383 с.

Тимчасовий бойовий статут механізованих і танкових військ Сухопутних військ Збройних Сил України. Ч. 2. Батальйон, рота [Текст] : затв. наказ командувача Сухопутних військ Зброй-них Сил України від 01.04.2016 № 167 / М-во оборони України. – Київ, 2016. – 315 с. : іл., табл. – Дод. – Бібліогр.: 314-315 (29 назв).

Правознавство

Українська мова за професійним спрямуванням

Токарєв, В. М.

Правознавство [Текст] : навч.-метод. посіб. / В. М. Токарєв, А. А. Бабич ; М-во оборони України, Харків. нац. ун-т Повітряних Сил ім. І. Кожедуба. – Харків : ХНУПС, 2018. – 46 с. : табл. – Бібліогр.: с. 42-45.

Українська мова за професійним спрямуванням [Текст] : навч. посіб. / [Т. О. Чернишова, Н. А. Кудрявцева, Р. І. Рубльова [та ін.] ; за ред. Т. О.Чернишової та Н. А. Кудрявцевої ; М-во оборони України, Харків. нац. ун-т Повітряних Сил ім. І. Кожедуба. – Харків : ХНУПС, 2018. – 307 с. : табл.

Останні новини бібліотеки університету