Квітень – Червень 2019 року

Для перегляду змісту документа натисніть на обкладинку

Актуальні питання забезпечення службовобойової діяльності сил сектору безпеки і оборони

Антенно-фідерні пристрої засобів зв’язку

Актуальні питання забезпечення службовобойової діяльності сил сектору безпеки і оборо ни [Текст] : матеріали регіон. кругл. столу (м. Харків, 19 квіт. 2019 р.) / [редкол.: Є. О. Меленті (голов. ред.), І. В. Євтушенко, О. А. Гарбу зов та ін.] ; Служба безпеки України, Ін-т підгот. юрид. кадрів для СБУ Нац. юрид. ун-ту ім. Я. Мудрого. – Вип. 3. – Харків, 2019. –
306 с. – Бібліогр. в кінці ст.

Бєлоусов, В. В.

Антенно-фідерні пристрої засобів зв’язку [Текст] : навч.посіб. до практичних занять з навчальної дисципліни “Пристрої надвисоких частот та антени” / В. В. Бєлоусов, Л. Г. Корнієнко, М. В. Бархударян ; М-во оборони України, Харків. нац. ун-т Повітряних Сил ім. І. Кожедуба. – Харків : ХНУПС, 2019. – 117 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 117 (12 назв).

Біла книга 2017. Збройні Сили України

Військово-технічний збірник. № 20

Біла книга 2017. Збройні Сили України [Текст] : [щорічник] / М-во оборони України, [Ген. штаб Збройних Сил України]. – Київ, 2018. – 152 с.

Військово-технічний збірник. № 20 [Текст] / М-во оборони України, Нац. акад. сухопут. військ ім. П. Сагайдачного. – Львів : НАСВ, 2019. – 83 с. : іл., табл. – Бібліогр. в кінці ст.

Використання вимірювальних перетворювачів виїзними метрологічними групами в умовах проведення операції об’єднаних сил

Основи стандартизації і метрологія

Використання вимірювальних перетворювачів виїзними метрологічними групами в умовах проведення операції об’єднаних сил [Текст] : підручник / [В. Б. Кононов, І. В. Толок, А. М. Науменко та ін.] ; М-во оборони України, Харків. нац. ун-т Повітряних Сил ім. І. Кожедуба. – Харків : ХНУПС, 2019. – 425 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 422-423 (20 назв).

Войтенко, С. С.

Основи стандартизації і метрологія [Текст] : навч.-метод. посіб. / С. С. Войтенко, В. В. Мошаренков ; М-во оборони України, Харків. нац. ун-т Повітряних Сил ім. І. Кожедуба. – Харків : ХНУПС, 2019. – 107 с. : іл., табл. – Бібліогр.:
с. 107 (12 назв).

Авіаційні боєприпаси та підривники до них

Збірник наукових праць Військового інсти-туту телекомунікацій та інформатизації. Вип. № 4

Зарубін, О. М.

Авіаційні боєприпаси та підривники до них [Текст] : навч. посіб. / О. М. Зарубін, О. Г. Березанський ; М-во оборони України, Харків. нац. ун-т Повітряних Сил ім. І. Кожедуба. – Харків : ХНУПС, 2019. – 333 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 333 (14 назв).

Збірник наукових праць Військового інсти-туту телекомунікацій та інформатизації. Вип. № 4 [Текст] / М-во оборони України, Військ. ін-т телекомунікацій та інформатизації. – Київ : ВІТІ, 2018. – 149 с. : іл., табл.

Збірник наукових праць Військового інсти-туту телекомунікацій та інформатизації. Вип. № 1

Збірник наукових праць Національної академії Національної гвардії України. Вип. 2 (32)

Збірник наукових праць Військового інсти-туту телекомунікацій та інформатизації. Вип. № 1 [Текст] / М-во оборони України, Військ. ін-т телекомунікацій та інформатизації. – Київ : ВІТІ, 2019. – 121 с. : іл., табл.

Збірник наукових праць Національної академії Національної гвардії України. Вип. 2 (32) [Текст] / Нац. акад. Нац. гвардії України. – Харків : НАНГУ, 2018. – 79 с. : іл., табл. – Вих. двічі на рік. – Засн. у 2003 р.

Збірник наукових праць Центру воєнностра-тегічних досліджень Національного універси-тету оборони України ім. І. Черняховського. № 3

Збройна боротьба у повітрі та космосі

Збірник наукових праць Центру воєнностра-тегічних досліджень Національного універси-тету оборони України ім. І. Черняховського. № 3 (64) [Текст] / Центр воєнно-стратег. дослідж. Нац. ун-ту оборони України ім. І. Черняхов-ського. – [Київ : НУОУ], 2018. – 146 с. : іл., табл.

Збройна боротьба у повітрі та космосі [Текст] : підручник / [М. О. Єрмошин, С. П. Ярош, Є. І. Ряполов та ін.] ; за заг. ред.
М. О. Єрмошина ; М-во оборони України, Харків. нац. ун-т Повітряних Сил ім. І. Кожедуба. – Харків : ХНУПС, 2019. – 491 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 491 (12 назв).

Інформаційне забезпечення діяльності осіб, що приймають рішення в автоматизованих системах управління повітряним рухом

Математичне моделювання і комп’ютерний аналіз процесів структуроутворення легованих сталей в ході фазових перетворень

Інформаційне забезпечення діяльності осіб, що приймають рішення в автоматизованих системах управління повітряним рухом [Текст] : монографія / [І. О. Борозенець, О. М. Дмітрієв, В. С. Мажаров та ін.] – Кропивницький, 2019. – 148 с. : іл., табл. – Дод. А, Б. – Бібліогр.: с. 140-148 (107 назв).

Каверинський, В. В.

Математичне моделювання і комп’ютерний аналіз процесів структуроутворення легованих сталей в ході фазових перетворень [Текст] : [монографія] / В. В. Каверинський ; НАН України, Ін-т проблем матеріалознавства ім.
І. М. Францевича. – Київ : КІМ, 2019. – 210 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 198-210 (151 назва).

Керівництво з бойової роботи на радіолокаційних станціях зенітних ракетних військ Повітряних Сил Збройних Сил України. Радіолокаційн

Керівництво до лабораторних занять з дисципліни “Конструкція авіаційних силових установок”

Керівництво з бойової роботи на радіолокаційних станціях зенітних ракетних військ Повітряних Сил Збройних Сил України. Радіолокаційна станція виявлення цілей 9С18М1 [Текст] : затв. наказом командувача ПС ЗСУ № 79 від 04.07.2017 р. – Вінниця, [2019]. – 104 с. : іл. – Дод. 1-16.

Масягін, В. І.

Керівництво до лабораторних занять з дисципліни “Конструкція авіаційних силових установок” [Текст] / В. І. Масягін, Н. М. Отрешко ; М-во оборони України, Харків. нац. ун-т Повітряних Сил ім. І. Кожедуба. – Харків : ХНУПС, 2019. – 66 с. : іл., табл.

Методологія комплексного використання військових і невійськових сил та засобів сектору безпеки і оборони для протидії сучасним загрозам воєнній безпеці України

Methodology of complex employment of military and non-military forces and means at the security and defence sector for counting modern threats to the military security of Ukraine

Методологія комплексного використання військових і невійськових сил та засобів сектору безпеки і оборони для протидії сучасним загрозам воєнній безпеці України [Текст] : монографія / [В. Ю. Богданович, І. С. Романченко, І. Ю. Свида, А. М. Сиротенко] ; М-во оборони України, Нац. ун-т оборони ім. І. Черняховського. – Львів : НАСВ, 2019. – 267 с. : іл., табл. – Дод. – Бібліогр.: с. 240-244 (38 назв).

Methodology of complex employment of military and non-military forces and means at the security and defence sector for counting modern threats to the military security of Ukraine [Текст] : monograph / [V. Yu. Bohdanovych, I. S. Romanchenko, I. Y. Svyda, A. M. Syrotenko] ; Min. of defence of Ukraine, Nat. defence univ. of Ukraine named after I. Cherniakhovskyi. – Lviv : Nat. Army Acad., 2019. – 261 p.

Організація, несення та перевірка вартової служби у військовій частині (підрозділі)

Освітній процес: методика, досвід, проблеми. № 1 (147) 2018 р.

Організація, несення та перевірка вартової служби у військовій частині (підрозділі) [Текст] : навч.-метод. посіб. / [І. П. Ольшевський, Д. М. Козлов, О. Ю. Чернявський та
ін.] ; М-во оборони України, Харків. нац. ун-т Повітряних Сил ім. І. Кожедуба. – Харків : ХНУПС, 2019. – 81 с. – Дод. 1-17. – Бібліогр.:
с. 81 (11 назв).

Освітній процес: методика, досвід, проблеми. № 1 (147) 2018 р. [Текст] : навч.-метод. зб. /
[гол. ред. М. І. Литвиненко] ; М-во оборони України, Харків. нац. ун-т Повітряних Сил ім. І. Кожедуба. – Харків : ХНУПС, 2018. – 99 с. – Вих. 4 рази на рік. – Вид. з 1978 р. – З 1994-2015 – Навчально-виховний процес. – Бібліогр.: наприкінці ст.

Освітній процес: методика, досвід, проблеми. № 2 (148) 2018 р.

Порядок застосування процедур і стандартів NATO в ході оформлення бойових графічних документів у штабах частин і підрозділів зенітних ракетних військ Повітряних Сил Збройних Сил України

Освітній процес: методика, досвід, проблеми. № 2 (148) 2018 р. [Текст] : навч.-метод. зб. / [гол. ред. М. І. Литвиненко] ; М-во оборони України, Харків. нац. ун-т Повітряних Сил ім. І. Кожедуба. – Харків : ХНУПС, 2018. – 83 с. – Вих. 4 рази на рік. – Вид. з 1978 р. – З 1994-2015 – Навчально-виховний процес. – Бібліогр.: наприкінці ст.

Порядок застосування процедур і стандартів NATO в ході оформлення бойових графічних документів у штабах частин і підрозділів зенітних ракетних військ Повітряних Сил Збройних Сил України [Текст] : навч. посіб. / [С. П.Ярош, К. В. Закутін, Є. І. Ряполов та ін.] ; М-во оборони України, Харків. нац. ун-т Повітряних Сил ім. І. Кожедуба. – 2-ге вид., перероб. та допов. – Харків : ХНУПС, 2019. – 90 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 90 (5 назв).

Посібник з вивчення правил стрільби на зенітних ракетних комплексах Повітряних Сил Збройних Сил України. Зенітний ракетний комплекс “Бук-М1”

“Пріоритетні напрямки розвитку телекомунікаційних систем та мереж спеціального призначення. Застосування підрозділів, комплексів, засобів зв’язку та автоматизації в Об’єднаних Сил”, ХІ наук.-практ. конф. (11 ; 2018 ; Київ)

Посібник з вивчення правил стрільби на зенітних ракетних комплексах Повітряних Сил Збройних Сил України. Зенітний ракетний комплекс “Бук-М1” [Текст] : затв. наказом командувача ПС ЗСУ № 79 від 04.07.2017 р. – Вінниця, [2019]. – 116 с. : іл., табл. – Дод.

“Пріоритетні напрямки розвитку телекомунікаційних систем та мереж спеціального призначення. Застосування підрозділів, комплексів, засобів зв’язку та автоматизації в Об’єднаних Сил”, ХІ наук.-практ. конф. (11 ; 2018 ; Київ) [Текст] : 8-9 листоп. 2018 р. : (доп. та тези доп.) / М-во оборони України, Військ. ін-т телекомунікацій та інформатизації. – Київ : ВІТІ, 2018. – 246 с. : іл., табл. – Бібліогр. в кінці ст.

Реабілітація військовослужбовців у групах лікувальної фізичної культури. Основи оздоровчого фізичного тренування

Режим Путіна: перезавантаження-2018

Реабілітація військовослужбовців у групах лікувальної фізичної культури. Основи оздоровчого фізичного тренування [Текст] : навч.-метод. посіб. / [В. М. Кирпенко, В. М. Вікнянський, М. В. Яровий та ін.] ; М-во оборони України, Харків. нац. ун-т Повітряних Сил ім.
І. Кожедуба. – Харків : ХНУПС, 2019. – 61 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 60-61(21 назва).

Режим Путіна: перезавантаження-2018 [Текст] / за заг. ред. М. Розумного ; Нац. ін-т стратег. дослідж. – Київ, 2018. – 478 с. – Прим.

Альбом мнемосхем керування гусеничним шасі ГМ-569

Водіння гусеничного шасі ГМ-569

Родюков, А. О.

Альбом мнемосхем керування гусеничним шасі ГМ-569 [Текст] / А. О. Родюков ; М-во оборони України, Харків. нац. ун-т Повітряних Сил ім. І. Кожедуба. – Харків : ХНУПС, 2019. – 39 с. – Бібліогр.: с. 39 (3 назви).

Родюков, А. О.

Водіння гусеничного шасі ГМ-569 [Текст] : навч.-метод. посіб. / А. О. Родюков ; М-во оборони України, Харків. нац. ун-т Повітряних Сил ім. І. Кожедуба. – Харків : ХНУПС, 2019. – 267 с. : іл., табл. – Дод. 1-13. – Бібліогр.: с. 267 (7 назв).

Конструювання та технологія радіоелектрон них засобів

Системи обробки інформації. Вип. 1 (156)

Садовий, К. В.

Конструювання та технологія радіоелектрон них засобів [Текст] : підручник / К. В. Садовий ; М-во оборони України, Харків. нац. ун-т Повітряних Сил ім. І. Кожедуба. – Харків : ХНУПС, 2019. – 399 с. : іл., табл. – Бібліогр.:
с. 396-397 (26 назв).

Системи обробки інформації. Вип. 1 (156) [Текст] : зб. наук. праць / М-во оборони України, Харків. нац. ун-т Повітряних Сил ім. І. Кожедуба ; [гол. ред. О. І. Тимочко]. – Харків : ХНУПС, 2019. – 125 с. : іл., табл. – Раз на кв.

Стратегічні пріоритети. № 2 (47)

Стратегічні пріоритети. № 3-4 (48)

Стратегічні пріоритети. № 2 (47) [Текст] : [наук.-аналіт. щокв. зб.] / [голов. ред. В. П. Горбулін] ; Нац. ін-т стратег. дослідж. – [Київ], 2018. – 160 с.

Стратегічні пріоритети. № 3-4 (48) [Текст] : [наук.-аналіт. щокв. зб.] / [голов. ред. В. П. Горбулін] ; Нац. ін-т стратег. дослідж. – [Київ], 2018. – 160 с.

Довідник характеристик розсіювання повітряних та наземних радіолокаційних об’єктів

Тактика винищувальної авіації. Ч. 1. Основи тактики винищувальної авіації

Сухаревський, О. І.

Довідник характеристик розсіювання повітряних та наземних радіолокаційних об’єктів [Текст] / О. І. Сухаревський, В. О. Василець, С. В. Нечитайло ; М-во оборони України, Харків. нац. ун-т Повітряних Сил ім. І. Кожедуба. – Харків : ХНУПС, 2019. – 303 с. : іл. + 1 електрон. опт. диск (CD-ROM). – Бібліогр.: с. 299-302 (60 назв).

Тактика винищувальної авіації. Ч. 1. Основи тактики винищувальної авіації [Текст] : навч. посіб. / [А. М. Алімпієв, В. В. Атрашонок, Г. В. Дубовик, Ю. М. Корнусь] ; М-во оборони України, Харків. нац. ун-т Повітряних Сил ім. І. Кожедуба. – Харків : ХНУПС, 2019. – 321 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 316-317 (17 назв).

Тактика дій підрозділів радіаційного, хімічного, біологічного захисту. Ч. 2. Робота командирів підрозділів радіаційного, хімічного, біологічного захисту Повітряних Сил

Технічне обслуговування автомобіля. Теорія, практика

Тактика дій підрозділів радіаційного, хімічного, біологічного захисту. Ч. 2. Робота командирів підрозділів радіаційного, хімічного, біологічного захисту Повітряних Сил [Текст] : навч. посіб. / [А. Г. Гутченко, І. М. Ковальчук, В. О. Прокоф’єв, В. Б. Матикін] ; М-во оборони України, Харків. нац. ун-т Повітряних Сил ім. І. Кожедуба. – Харків : ХНУПС, 2019. – 109 с. : іл., табл. – Дод. 1-6. – Бібліогр.: с 109 (10 назв).

Технічне обслуговування автомобіля. Теорія, практика [Текст] : навч. посіб. / [І. В. Рогозін, А. П. Бабич, К. М. Єфімов та ін. ; За ред.
І. В. Рогозіна ; М-во оборони України, Харків. нац. ун-т Повітряних Сил ім. І. Кожедуба. – Харків : ХНУПС, 2019. – 175 с., : іл., табл. – Дод. 1-3. – Бібліогр.: с. 162-163 (23 назви).

Останні новини бібліотеки університету