Квітень – Червень 2021 року

Для перегляду змісту документа натисніть на обкладинку

Стратегічні пріоритети. № 3-4 (51)

Новітні технології – для захисту повітряного простору. ХVII Міжнародна наукова конференція Харківського національного університету Повітряних Сил імені Івана Кожедуба, 14-15 квітня 2021 року

Стратегічні пріоритети. № 3-4 (51) [Текст] : наук.-аналіт щокв. зб. / Нац. ін-т стратег. дослідж. ; [гол. ред. О. В. Литвиненко]. – [Київ], 2019. – 130 с. – Бібліогр. в кінці ст.

Новітні технології – для захисту повітряного простору. ХVII Міжнародна наукова конференція Харківського національного університету Повітряних Сил імені Івана Кожедуба, 14-15 квітня 2021 року [Текст] : тези доп. / М-во оборони України, Харків. нац. ун-т Повітряних Сил ім. І. Кожедуба. – Харків : [Діса плюс], 2021. – 763 с.

Освітній процес: методика, досвід, проблеми. № 1 (155) 2020 р.

Військово-технічний збірник. № 24

Освітній процес: методика, досвід, проблеми. № 1 (155) 2020 р. [Текст] : навч.-метод. зб. / [гол. ред. К. Васюта] ; М-во оборони України, Харків. нац. ун-т Повітряних Сил ім. І. Кожедуба. – Харків : ХНУПС, 2021. – 97 с. : іл., табл. – Бібліогр.: наприкінці ст.

Військово-технічний збірник. № 24 [Текст] / М-во оборони України, Нац. акад. сухопут. військ ім. П. Сагайдачного. – Львів : НАСВ, 2021. – 82 с. : іл., табл. – Бібліогр. в кінці ст.

Енциклопедія Сучасної України. Т. 22.Мр – На

Науковий вісник Льотної академії

Енциклопедія Сучасної України. Т. 22. р – На [Текст] / НАН України, Наук. т-во ім. Т. Шевченка, Ін-т енциклопед. дослідж. НАН України. – Київ, 2020. – 712 с. : іл., табл.

Науковий вісник Льотної академії [Текст] : зб. наук. праць / М-во освіти і науки України, Нац. авіац. ун-т, Льотна акад. Нац. авіац. ун-ту. – Кропивницький : [Льотна акад. НАУ], 2021. – 232 с. – (Серія: Економіка, менеджмент та право ; вип. 3, 4). – Бібліогр. в кінці ст.

Бойовий статут Сухопутних військ. Війська протиповітряної оборони Сухопутних військ Збройних Сил України

Бойовий статут Повітряних Сил Збройних Сил України «Транспортні операції та військові перевезення»

Бойовий статут Сухопутних військ. Війська протиповітряної оборони Сухопутних військ Збройних Сил України [Текст] : БП 3(7)-08(11).01 [бойова публ.] / Командування СВ ЗСУ, Нац, ун-т оборони України ім. І. Черняховського. – [Київ], 2021. – 136 с. – У вих. дан.: березень 2021. – Дод. 1,2.

Бойовий статут Повітряних Сил Збройних Сил України «Транспортні операції та військові перевезення» [Текст] : БП-3(32).11.01 [бойова публ.] / НЦ ПС ХНУПС, Командування логістики Командування ПС ЗСУ. – [Харків], 2020. – 133 арк. – У вих. дан.: грудень 2020. – Дод. 1-14.

Доктрина «Інфраструктурне забезпечення Сил оборони держави»

Доктрина з превентивної медицини в Збройних Силах України

Доктрина «Інфраструктурне забезпечення Сил оборони держави» [Текст] : ВКП 4-144(03).01 : військ. кер. публ. / Командування Сил логістики ЗСУ. – [Київ], 2021. – 16 арк. – У вих. дан.: квітень 2021.

Доктрина з превентивної медицини в Збройних Силах України [Текст] : ВКДП 10-35(42)03.01 : військ. кер. публ. / Командування мед. сил ЗСУ, УВМА. – [Київ, 2020]. – 12 арк. – У вих. дан.: грудень 2020.

Доктрина. Медичні комунікаційні та інформаційні системи Збройних Сил України

Керівні психологічні техніки: посібник для командира роти (взводу)

Доктрина. Медичні комунікаційні та інформаційні системи Збройних Сил України [Текст] : ВКП 6-35(36).01 : військ. кер. публ. / Командування мед. сил ЗСУ, УВМА. – [Київ, 2020]. – 12 арк. – У вих. дан.: вересень 2020.

Мороз, В. М.

Керівні психологічні техніки: посібник для командира роти (взводу) [Текст] : метод. посіб. / [В. М. Мороз, О. Г. Скрипкін] ; Гол. упр. морально-психолог. забезп. ЗСУ, Н.-д. центр гуманітар. проблем ЗСУ. – Київ, 2020. – 73 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 72-73 (24 назви).

Філософські проблеми наукового пізнання

Філософські проблеми війни та армії

Філософські проблеми наукового пізнання [Текст] : навч.-метод. посіб. / [П. В. Квіткін, О. Ю. Панфілов, Р. В. Гула та ін.] ; М-во оборони України, ХУПС ім. І. Кожедуба. – Харків : ХНУПС, 2021. – 141 с. : табл.

Філософські проблеми війни та армії [Текст] : навч.-метод. посіб. / [П. В. Квіткін, О. Ю. Панфілов, Р. В. Гула та ін.] ; М-во оборони України, ХНУПС ім. І. Кожедуба. – Харків : ХНУПС, 2021. – 99 с. : табл.

Цивільний вимір у війнах сучасності: світові тенденції та перспективи

Приклади епізодів бойових дій у збройних конфліктах другої половини ХХ початку ХХІ століття

Цивільний вимір у війнах сучасності: світові тенденції та перспективи [Текст] : 5ª міжнар. конф. з цивільно-військ. співробітництва, 20 жовт. 2020 / [Центр з питань захисту цивіл. населення в умовах конфлікту]. – [Київ, 2020]. – 30 с. – Назва і текст парал. укр., англ.

Приклади епізодів бойових дій у збройних конфліктах другої половини ХХ початку ХХІ століття [Текст] : навч. посіб. / [С. В. Гузченко, Г. Б. Гишко, Р. Ж. Малицький та ін.] ; М-во оборони України, Харків. нац. ун-т Повітряних Сил ім. І. Кожедуба. – Харків : ХНУПС, 2021. – 111 с. : іл. – Бібліогр.: с. 111 (17 назв).

Історія війн та військового мистецтва (у тому числі історія українського війська)

Українське військо: сучасність та історична ретроспектива

Нікіфоров, І. А.

Історія війн та військового мистецтва (у тому числі історія українського війська) [Текст] : посібник / І. А. Нікіфоров ; М-во оборони України, Харків. нац. ун-т Повітряних Сил ім. І. Кожедуба. – Харків : ХНУПС, 2020. – 233 с. – Бібліогр.: с. 232 (12 назв).

Українське військо: сучасність та історична ретроспектива [Текст] : зб. матеріалів І Міжнар. наук.-практ. конф., 27 листоп. 2020 р. / Нац. ун-т оборони України ім. І. Черняховського. – Київ : НУОУ, 2020. –
215 с.

Методичний посібник «Стройова підготовка»

Методика підготовки та проведення занять з вогневої підготовки

Методичний посібник «Стройова підготовка» [Текст] : ВП 7-00(01).02 : військ. навч.-метод. публікація командирам (інструкторам) для підготовки до проведення занять з стройової підготовки / Центр операт. стандартів і методики підгот. ЗСУ ; Гол. упр. доктрин та підгот. Ген. штабу ЗСУ. – [Київ, 2021]. – 88 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 86 (9 назв). – У вих. дан.: квітень 2021. – Дод. 1-3.

Методика підготовки та проведення занять з вогневої підготовки [Текст] : ВКДП 7-00(01).01 : військ. навч.-метод. публ. командирам (інструкторам) / Центр операт. стандартів і методики підгот. ЗСУ ; НАСВ ім. П. Сагайдачного. – [Київ, 2020]. – 202 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 199-202 (49 назв). – У вих. дан.: квітень 2020 (на обкл. грудень 2019). – Назва на обкл.: Методика підготовки та … (частина 1). – Дод. 1-6.

Методичні рекомендації щодо організації наукової і науково-технічної діяльності у Збройних Силах України

Методичні рекомендації щодо організації наукової і науково-технічної діяльності у Збройних Силах України

Методичні рекомендації щодо організації наукової і науково-технічної діяльності у Збройних Силах України [Текст] : [посібник : у 17 ч.]. Ч. 1. Глосарій з питань організації наукової і науково-технічної діяльності у Збройних Силах України / М-во оборони України. – [Київ], 2020. – 29 с.

Методичні рекомендації щодо організації наукової і науково-технічної діяльності у Збройних Силах України [Текст] : [посібник : у 17 ч.]. Ч. 2. Основи організації наукової і науково-технічної діяльності у Збройних Силах України / М-во оборони України. – [Київ], 2020. – 43 с. – Бібліогр.: с. 41-43 (30 назв).

Методичні рекомендації щодо організації наукової і науково-технічної діяльності у Збройних Силах України

Методичні рекомендації щодо організації наукової і науково-технічної діяльності у Збройних Силах України

Методичні рекомендації щодо організації наукової і науково-технічної діяльності у Збройних Силах України [Текст] : [посібник : у 17 ч.]. Ч. 3. Основи організації та виконання замовлень на створення наукової і науково-технічної продукції у Збройних Силах України / М-во оборони України. – [Київ], 2020. –
77 с. – Бібліогр.: с. 48 (6 назв). – Дод. 1-13.

Методичні рекомендації щодо організації наукової і науково-технічної діяльності у Збройних Силах України [Текст] : [посібник : у 17 ч.]. Ч. 4. Основи організації випробувань зразків (комплексів, систем) озброєння і військової техніки для потреб Збройних Сил України / М-во оборони України. – [Київ], 2020. – 64 с. – Бібліогр.: с. 52 (14 назв). – Дод. 1-7.

Методичні рекомендації щодо організації наукової і науково-технічної діяльності у Збройних Силах України

Методичні рекомендації щодо організації наукової і науково-технічної діяльності у Збройних Силах України

Методичні рекомендації щодо організації наукової і науково-технічної діяльності у Збройних Силах України [Текст] : [посібник : у 17 ч.]. Ч. 5. Основи організації заходів наукового і науково-технічного супроводження у Збройних Силах України / М-во оборони України. – [Київ], 2020. – 61 с. – Бібліогр.: с. 44 (10 назв). – Дод. 1-7.

Методичні рекомендації щодо організації наукової і науково-технічної діяльності у Збройних Силах України [Текст] : [посібник : у 17 ч.]. Ч. 6. Основи організації і здійснення охорони прав інтелектуальної власності у Збройних Силах України / М-во оборони України. – [Київ], 2020. – 175 с. – Бібліогр.: с. 95 (28 назв). – Дод. 1-7.

Методичні рекомендації щодо організації наукової і науково-технічної діяльності у Збройних Силах України

Методичні рекомендації щодо організації наукової і науково-технічної діяльності у Збройних Силах України

Методичні рекомендації щодо організації наукової і науково-технічної діяльності у Збройних Силах України [Текст] : [посібник : у 17 ч.]. Ч. 7. Основи організації наукової і науково-технічної експертизи у Збройних Силах України / М-во оборони України. – [Київ], 2020. – 45 с. – Бібліогр.: с. 26-27 (5 назв). – Дод. 1-7.

Методичні рекомендації щодо організації наукової і науково-технічної діяльності у Збройних Силах України [Текст] : [посібник : у 17 ч.]. Ч. 8. Основи організації проведення оперативно-тактичних розрахунків та моделювання у Збройних Силах України / М-во оборони України. – [Київ], 2020. – 60 с. – Бібліогр.: с. 45-46 (32 назви). – Дод. 1-11.

Методичні рекомендації щодо організації наукової і науково-технічної діяльності у Збройних Силах України

Методичні рекомендації щодо організації наукової і науково-технічної діяльності у Збройних Силах України

Методичні рекомендації щодо організації наукової і науково-технічної діяльності у Збройних Силах України [Текст] : [посібник : у 17 ч.]. Ч. 9. Основи організації проведення наукових (науково-практичних, науково-технічних) конференцій та семінарів у Збройних Силах України / М-во оборони України. – [Київ], 2020. – 41 с. – Бібліогр.: с. 13 (7 назв). – Дод. 1-9.

Методичні рекомендації щодо організації наукової і науково-технічної діяльності у Збройних Силах України [Текст] : [посібник : у 17 ч.]. Ч. 10. Основи організації підготовки наукових і науково-педагогічних кадрів у Збройних Силах України / М-во оборони України. – [Київ], 2020. – 52 с. – Бібліогр.: с. 26 (7 назв). – Дод. 1-9.

Методичні рекомендації щодо організації наукової і науково-технічної діяльності у Збройних Силах України

Методичні рекомендації щодо організації наукової і науково-технічної діяльності у Збройних Силах України

Методичні рекомендації щодо організації наукової і науково-технічної діяльності у Збройних Силах України [Текст] : [посібник : у 17 ч.]. Ч. 11. Основи організації та проведення досліджень на навчаннях та інших заходах оперативної, мобілізаційної і бойової підготовки та повсякденної діяльності військ (штабів) / М-во оборони України. – [Київ], 2020. – 30 с. – Дод. 1-5.

Методичні рекомендації щодо організації наукової і науково-технічної діяльності у Збройних Силах України [Текст] : [посібник : у 17 ч.]. Ч. 12. Основи організації наукової роботи слухачів (курсантів, студентів) у вищих військових навчальних закладах Збройних Сил України, навчальних підрозділах закладів вищої освіти України / М-во оборони України. – [Київ], 2020. – 48 с. – Бібліогр.:
с. 23-24 (13 назв). – Дод.1-14.

Методичні рекомендації щодо організації наукової і науково-технічної діяльності у Збройних Силах України

Методичні рекомендації щодо організації наукової і науково-технічної діяльності у Збройних Силах України

Методичні рекомендації щодо організації наукової і науково-технічної діяльності у Збройних Силах України [Текст] : [посібник : у 17 ч.]. Ч. 13. Основи організації науково-інформаційної діяльності у Збройних Силах України / М-во оборони України. – [Київ], 2020. – 48 с. – Бібліогр.: с. 21 (10 назв). – Дод. 1-8.

Методичні рекомендації щодо організації наукової і науково-технічної діяльності у Збройних Силах України [Текст] : [посібник : у 17 ч.]. Ч. 14. Основи проведення перевірок стану організації та виконання заходів наукової і науково-технічної діяльності у наукових установах (підрозділах) Збройних Сил України / М-во оборони України. – [Київ], 2020. –
24 с. – Бібліогр.: с. 24 (9 назв).

Методичні рекомендації щодо організації наукової і науково-технічної діяльності у Збройних Силах України

Методичні рекомендації щодо організації наукової і науково-технічної діяльності у Збройних Силах України

Методичні рекомендації щодо організації наукової і науково-технічної діяльності у Збройних Силах України [Текст] : [посібник : у 17 ч.]. Ч. 15. Етос воєнної науки / М-во оборони України. – [Київ], 2020. – 22 с. – Бібліогр.: с. 22 (13 назв).

Методичні рекомендації щодо організації наукової і науково-технічної діяльності у Збройних Силах України [Текст] : [посібник : у 17 ч.]. Ч. 16. Типові розрахунки для організації та проведення заходів наукової і науково-технічної діяльності у Збройних Силах України / М-во оборони України. – [Київ], 2020. – 27 с. – Дод. 1-4.

Методичні рекомендації щодо організації наукової і науково-технічної діяльності у Збройних Силах України

Metrology and standardization. P. 3

Методичні рекомендації щодо організації наукової і науково-технічної діяльності у Збройних Силах України [Текст] : [посібник : у 17 ч.]. Ч. 17. Типові форми документів для організації наукової і науково-технічної діяльності у Збройних Силах України / М-во оборони України. – [Київ], 2020. – 188 с. – Дод. 1-20.

Metrology and standardization. P. 3 [Текст] : навч. посіб. / [ В. Б. Кононов, Ю. І. Шевяков, А. М. Науменко et al.] ; М-во оборони України, Харків. нац. ун-т Повітряних Сил ім. І. Кожедуба. – Харків : ХНУПС, 2021. – 111 с. : іл., табл.

Хімія та паливно-мастильні матеріали. Ч. 2

Збірник наукових праць Військового інституту телекомунікацій та інформатизації. Вип. № 3

Мухіна, Т. П.

Хімія та паливно-мастильні матеріали. Ч. 2 [Текст] : навч. посіб / Т. П. Мухіна, І. А. Токарєва, В. М. Гаврилова ; М-во оборони України, Харків. нац. ун-т Повітряних Сил ім. І. Кожедуба. – Харків : ХНУПС, 2021. – 109 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 109 (9 назв).

Збірник наукових праць Військового інституту телекомунікацій та інформатизації. Вип. № 3 [Текст] / М-во оборони України, Військ. ін-т телекомунікацій та інформатизації. – Київ : ВІТІ, 2020. – 146 с. : іл., табл.

Збірник наукових праць Державного науково-дослідного інституту випробувань і сертифікації озброєння та військової техніки. Вип. № 1 (7)

Збірник наукових праць Державного науково-дослідного інституту випробувань і сертифікації озброєння та військової техніки. Вип. № 4 (6)

Збірник наукових праць Державного науково-дослідного інституту випробувань і сертифікації озброєння та військової техніки. Вип. № 1 (7) [Текст] : наук.-теорет. та наук.-практ. зб. наук. праць / ДНДІ ВС ОВТ. – Чернігів : [Брагинець О. В.], 2021. – 118 с. : іл., табл.

Збірник наукових праць Державного науково-дослідного інституту випробувань і сертифікації озброєння та військової техніки. Вип. № 4 (6) [Текст] : наук.-теорет. та наук.-практ. зб. наук. праць / ДНДІ ВС ОВТ. – Чернігів : [Брагинець О. В.], 2020. – 106 с. : іл., табл.

Системи озброєння і військова техніка

Зенітна артилерійська батарея, взвод, установка ЗСУ-23-4 «Шилка»

Системи озброєння і військова техніка [Текст] = Systems of Arms and Military Equipment / М-во оборони України, Харків. нац. ун-т Повітряних Сил ім. І. Кожедуба ; [гол. ред. Г. В. Худов]. – Харків : ХНУПС. – № 1 (65). – 2021 : іл., табл. – Щокв. – Засн. у червні. 2005 р.

Зенітна артилерійська батарея, взвод, установка ЗСУ-23-4 «Шилка» [Текст] : навч. посіб. / [ В. І. Самоквіт, А. Ф. Волков, С. В. Ворошилов та ін.] ; М-во оборони України, Харків. нац. ун-т Повітряних Сил ім. І. Кожедуба. – Харків : ХНУПС, 2021. – 154 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 154 (10 назв). – Дод. 1-9.

Засоби пересування зенітного ракетного комплексу малої дальності (гусеничне шасі ГМ-569)

Будова трансмісії, ходової частини, кузова і спеціального обладнання базових машин

Родюков, А. О.

Засоби пересування зенітного ракетного комплексу малої дальності (гусеничне шасі ГМ-569) [Текст] : навч. посіб. / А. О. Родюков ; М-во оборони України, Харків. нац. ун-т Повітряних Сил ім. І. Кожедуба. – Харків : ХНУПС, 2021. – 180 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 180 (5 назв).

Будова трансмісії, ходової частини, кузова і спеціального обладнання базових машин [Текст] : навч. посіб. / [ К. М. Єфімов, І. В. Рогозін, К. Г. Яценко та ін.] ; М-во оборони України, Харків. нац. ун-т Повітряних Сил ім. І. Кожедуба. – Харків : ХНУПС, 2020. – 159 c. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 159 (15 назв).

Керівництво зі стрілецької справи. 14,5-мм великокаліберний кулемет Володимирова танковий (ВКВТ)

Керівництво зі стрілецької справи. 7,62-мм кулемети Калашникова КК, ККМ, ККС, ККМС, ККБ, ККМБ, ККТ

Керівництво зі стрілецької справи. 14,5-мм великокаліберний кулемет Володимирова танковий (ВКВТ) [Текст] : ВКДП 7-00(01).01 : військ. кер. деталіз. публ. / Упр. бойової підгот. Командування СВ ЗСУ, НЦ СВ ; Центр операт. стандартів і методики підгот. ЗСУ. – [Київ, 2020]. – 122 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 122 (8 назв). – У вих. дан.: лютий 2020. – Дод.1-4.

Керівництво зі стрілецької справи. 7,62-мм кулемети Калашникова КК, ККМ, ККС, ККМС, ККБ, ККМБ, ККТ [Текст] : ВКДП 7-00(01).01 : військ. керівна деталіз. публ. командирам (військовослужбовцям) заг. застосування з вогн. підгот. / Командування СВ ЗСУ ; НЦ СВ ; Центр операт. стандартів і методики підгот. ЗСУ. – [Київ, 2020]. – 160 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 160 (5 назв). – У вих. дан.: березень-2020. – Дод. 1-10.

Керівництво зі стрілецької справи. 30-мм автоматичний гранатомет на станку (АГС-17) «Полум’я»

Керівництво зі стрілецької справи. 73-мм станковий протитанковий гранатомет (СПГ-9М)

Керівництво зі стрілецької справи. 30-мм автоматичний гранатомет на станку (АГС-17) «Полум’я» [Текст] : ВКДП 7-00(01).01 : військ. керівна деталіз. публ. командирам (військовослужбовцям) заг. застосування з вогн. підгот. / Упр. бойов. підгот. командування СВ ЗСУ, НЦСВ ; Центр операт. стандартів і методики підгот. ЗСУ. – [Київ, 2020]. – 120 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 120 (5 назв). – У вих. дан.: лютий 2020. – Дод. 1-13.

Керівництво зі стрілецької справи. 73-мм станковий протитанковий гранатомет (СПГ-9М) [Текст] : ВКДП 7-00(01).01 : військ. керівна деталіз. публ. командирам (військовослужбовцям) заг. застосування з вогн. підгот. / Упр. бойов. підгот. командування СВ ЗСУ ; Військ. акад. (м. Одеса) ; Центр операт. стандартів і методики підгот. ЗСУ. – [Київ, 2019]. – 93 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 93 (4 назви). – У вих. дан.: грудень 2019.

Інженерні боєприпаси, які використовувались (можуть використовуватись) збройними силами РФ або НЗФ на сході України

Методологічні й системотехнічні аспекти інформаційного забезпечення управління системами військового призначення та діяльністю в оборонній сфері. Т. 1

Інженерні боєприпаси, які використовувались (можуть використовуватись) збройними силами РФ або НЗФ на сході України [Текст] : ВП 7-00(03).01 : військ. публікація військ. структурам по ознайомленню з основними зразками мін та боєприпасів РФ / Упр. інж. військ ; Військ. частина А2641. – [Київ, 2020]. – 132 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 132 (11 назв). – У вих. дан.: серпень 2019.

Методологічні й системотехнічні аспекти інформаційного забезпечення управління системами військового призначення та діяльністю в оборонній сфері. Т. 1 [Текст] : монографія : [у 2 т.] / О. Ф. Величко, Д. А. Гриб, Б. О. Демідов [та ін.] ; за ред. Б. О. Демідова та О. П. Коростельова. – Київ : Стилос, 2021. – 623 с. : іл., табл.

Методологічні й системотехнічні аспекти інформаційного забезпечення управління системами військового призначення та діяльністю в оборонній сфері. Т. 2

Легкомоторний літак ХАЗ-30 і його льотна експлуатація

Методологічні й системотехнічні аспекти інформаційного забезпечення управління системами військового призначення та діяльністю в оборонній сфері. Т. 2 [Текст] : монографія : [у 2 т.] / О. Ф. Величко, Д. А. Гриб, Б. О. Демідов [та ін.] ; за ред. Б. О. Демідова та О. П. Коростельова. – Київ : Стилос, 2021. – 591 с. : іл., табл. – Бібліогр.: арк. 515-542 (503 назви). – Дод. 1-6.

Легкомоторний літак ХАЗ-30 і його льотна експлуатація [Текст] : навч.-метод. посіб. / [Р. В. Невзоров, П. М. Онипченко, Н. М. Отрешко та ін.] ; М-во оборони України, Харків. нац. ун-т Повітряних Сил ім. І. Кожедуба. – Харків : ХНУПС, 2020. – 210 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 210 (13 назв).

Методичні рекомендації командиру підрозділу по застосуванню БпАК тактичного рівня

Збірник наукових праць Державного науково-дослідного інституту авіації. Вип. № 16 (23)

Методичні рекомендації командиру підрозділу по застосуванню БпАК тактичного рівня [Текст] : ВП 7-46(12).01 : військ. навч.-метод. публікація застосування БпАК тактичного рівня / Упр. безпілотної авіації штабу командування ПС ЗСУ. – [Київ, 2018]. – 65 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 65 (10 назв). – У вих. дан.: вересень 2018. – Дод. 1-3.

Збірник наукових праць Державного науково-дослідного інституту авіації. Вип. № 16 (23) [Текст] : щоріч. наук.-теорет. та наук.-практ. зб. наук. праць / М-во оборони України, Держ. н.-д. ін-т авіації. – Київ, 2020. – 211 с. : іл., табл.

Україна у Другій світовій війні

Україна у Другій світовій війні [Текст] : [зб. інформ.-аналіт. матеріалів] / [Н. А. Агаєв, В. Т. Базарний, М. В. Герасименко та ін.] ; М-во оборони України, Н.-д. центр гуманітар. проблем Збройних Сил України. – Київ, 2020. – 196 с. : іл. – Бібліогр.: с. 191-196 (72 назви).

Останні новини бібліотеки університету