Січень – Березень 2019 року

Для перегляду змісту документа натисніть на обкладинку

Автомобільна техніка. Електрообладнання багатовісних шасі та гусеничних машин

Вимоги Євроконтролю по використанню повітряного простору

Автомобільна техніка. Електрообладнання багатовісних шасі та гусеничних машин [Текст] : навч. посіб. / [Д. М. Литовченко, А. О. Родюков, Е. О. Луценко та ін.] ; М-во оборони України, Харків. нац. ун-т Повітряних Сил ім. І. Кожедуба. – Харків : ХНУПС, 2018. – 123 с., [9] арк. іл. : іл., табл. – Дод. 1-5. – Бібліогр.: с. 123 (15 назв).

Алімпієв, А. М.

Вимоги Євроконтролю по використанню повітряного простору [Текст] : навч. посіб. / А. М. Алімпі-єв, А. В. Дубнюк, В. П. Колотуша ; М-во оборони України, Харків. нац. ун-т Повітряних Сил ім. І. Ко-жедуба. – Харків : ХНУПС, 2019. – 163 с. : іл.,
табл. – Бібліогр.: с. 162-163 (16 назв).

Вступ до теорії плазмових антен біжучої хвилі

Бойовий літак МиГ-29. Конструкція планера і систем літака

Артеменко, А. М.

Вступ до теорії плазмових антен біжучої хвилі [Текст] : підручник / А. М. Артеменко, В. Д. Кар-лов, Ю. В. Кириченко ; М-во оборони України, ХНУПС ім. І. Кожедуба. – Харків : ХНУПС, 2019. – 168 с. : іл. – Дод. 1-8. – Бібліогр.: с.164-167 ( 54 наз-ви).

Бойовий літак МиГ-29. Конструкція планера і систем літака [Текст] : навч. посіб. / [В. А. Бердоч-ник, В. В. Логінов, К. В. Сюлєв [та ін.] ; М-во обо -рони України, Харків. нац. ун-т Повітряних Сил ім. І. Кожедуба. – Харків : ХНУПС, 2019. – 395 с., [1] арк. кольор. іл. : іл., табл. – Біліогр.: с. 387 (12 назв).

“Дивна то і несказанна мужність…”. Козаки у Хо-тинській війні 1621 року

Ведення вогню з БМП-1 на великі дальності

Брехуненко, В.

“Дивна то і несказанна мужність…”. Козаки у Хо-тинській війні 1621 року [Текст] / В. Брехуненко ; [худож. С. Шаменков]. – Київ : Темпора, 2013. – 119 с., [10] арк. іл. – (MILITARIA UCRAINICA).

Ведення вогню з БМП-1 на великі дальності [Текст] : ВП 7-01(03-05, 22).01 : військ. навч.-метод. публ. з вогн. підгот. / Центр операт. стандартів і методики підгот. ЗС України. – [Житомир, 2018]. – 22 с. : іл., табл. – У вих. дан.: вересень-2018. – Бібліогр.: с. 20 (3 назви).

Військово-технічний збірник. № 19

Техніка бою

Військово-технічний збірник. № 19 [Текст] / М-во оборони України, Нац. акад. сухопутних військ ім. П. Сагайдачного. – Львів : НАСВ, 2018. –
102 с. : іл., табл. – Бібліогр. в кінці ст.

Дах, Ганс фон

Техніка бою [Текст] : [В 8 т.]. Т. 1/1 : Основи / Г. ф. Дах ; пер. з нім. К. Котюк ; наук. ред. укр. вид. О. Фешовець. – [Львів] : Астролябія, [2017]. – 158 с. : іл.

Техніка бою

Техніка бою

Дах, Ганс фон

Техніка бою [Текст] : [В 8 т.]. Т. 1/2 : Основи / Г. ф. Дах ; пер. з нім. К. Котюк ; наук. ред. укр. вид. О. Фешовець. – [Львів] : Астролябія, [2015]. – 159 с. : іл.

Дах, Ганс фон

Техніка бою [Текст] : [ В 8 т.]. Т. 2/1 : Бій у насе-леному пункті та лісі. Боротьба за фортифікаційні споруди / Г. ф. Дах ; пер. з нім. К. Котюк ; наук. ред. укр. вид. О. Фешовець. – [Львів] : Астролябія, [2016]. – 166 с. : іл.

Техніка бою

Матеріалознавство та технологія обробки дета-лей

Дах, Ганс фон

Техніка бою [Текст] : [ В 8 т.]. Т. 2/2 : Боротьба у горах. Контрдиверсійні операції / Г. ф. Дах ; пер. з нім. К. Котюк ; наук. ред. укр. вид. О. Фешовець. – [Львів] : Астролябія, [2016]. – 218 с. : іл.

Діденко, О. В.

Матеріалознавство та технологія обробки дета-лей [Текст] : опор. конспект / О. В. Діденко, В. В. Кав’юк, В. М. Марченко ; М-во оборони Укра-їни, Харків. нац. ун-т Повітряних Сил ім. І. Кожеду-ба, Каф. аеродромно-техн. забезп. авіації. – Харків : ХНУПС, 2019. – 104 с.

Матеріалознавство та технологія обробки дета-лей Ч. 1. Матеріалознавство [

Довідковий посібник курсанту щодо дій вночі в різних умовах

Діденко, О. В.

Матеріалознавство та технологія обробки дета-лей Ч. 1. Матеріалознавство [Текст] : наоч. посіб. / О. В. Діденко, В. О. Хрістов, В. М. Марченко ;
М-во оборони України, Харків. нац. ун-т Повітряних Сил ім. І. Кожедуба. – Харків : ХНУПС, 2019. – 51 с. – Бібліогр.: с. 49 (3 назви).

Довідковий посібник курсанту щодо дій вночі в різних умовах [Текст] / С. В. Гузченко, О. М. Боб-ков, В. О. Явтушенко та ін. ; М-во оборони України, Харків. нац. ун-т Повітряних Сил ім. І. Кожедуба. – Харків : ХНУПС, 2019. – 36 с.

Загальновійськові статути Збройних Сил України

Застосування програмної імітаційної моделі будови пересувної трансформаторної підстанції 5Е74

Загальновійськові статути Збройних Сил України [Текст] : станом на 3 верес. 2018 р. : відп. офіц. тексту. – Харків : Право, 2018. – 410 с.

Застосування програмної імітаційної моделі будови пересувної трансформаторної підстанції 5Е74 [Текст] : навч.-метод. посіб. / [Г. І. Лагутін,
О. М. Порохончук, А. О. Нечаус [та ін.] ; Мін-во оборони України, Харків. нац. ун-т Повітряних Сил ім. І. Кожедуба. – Харків : ХНУПС, 2019. – 46 с. : іл., табл. – Бібліогр.:с. 46 (6 назв).

Застосування Сухопутних військ Збройних Сил України у конфліктах сучасності

Збірник наукових праць. Вип. 15. Проблеми ство-рення, випробування, застосування та експлуатації складних інформаційних систем

Застосування Сухопутних військ Збройних Сил України у конфліктах сучасності [Текст] : зб. тез доп. наук.-практ. конф. 15 листоп. 2018 року / М-во оборони України, Нац. акад. сухопут. військ ім.
П. Сагайдачного, Наук. центр сухопут. військ. – Львів : НАСВ, 2018. – 222 с.

Збірник наукових праць. Вип. 15. Проблеми ство-рення, випробування, застосування та експлуатації складних інформаційних систем [Текст] / М-во обо-рони України, Житомир. військ. ін-т ім. С. П. Коро-льова. – Житомир : ЖВІ, 2018. – 179 с. : іл., табл.

Збірник наукових праць Військового інституту те-лекомунікації та інформатизації. Вип. № 3

Збірник наукових праць Державного науково-дос-лідного інституту авіації. Вип. № 14

Збірник наукових праць Військового інституту телекомунікації та інформатизації. Вип. № 3 [Текст] / М-во оборони України, Військ. ін-т телекомунікацій та інформатизації. – Київ : ВІТІ, 2018. – 139 с. : іл., табл.

Збірник наукових праць Державного науково-дос-лідного інституту авіації. Вип. № 14 (21) [Текст] : щоріч. наук.-теорет. та наук.-практ. зб. наук. праць / М-во оборони України, Держ. н.-д. ін-т авіації. – Київ, 2018. – 168 с. : іл., табл.

Інформатика та інформаційні технології

Керівництво з бойової роботи на комплексах автоматизованого управління. Пункт бойового уп-равління 9С470МІ (9с470)

Інформатика та інформаційні технології [Текст] : підручник / [М. А. Павленко, С. І. Хмелевський, О. В. Петров та ін.] ; М-во оборони України, Харків. нац. ун-т Повітряних Сил ім. І. Кожедуба. –Харків : ХНУПС, 2018. – 235 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 234-235 (19 назв).

Керівництво з бойової роботи на комплексах автоматизованого управління. Пункт бойового уп-равління 9С470МІ (9с470) [Текст] / затв. Наказом командувача ПС ЗСУ №79 від 04.07.17р. – Вінниця, 2018. – 77 с. : іл. – Дод.

Книга мудрості. Афоризми та крилаті вислови

Комп’ютерні мережі: адресація та поділ

Книга мудрості. Афоризми та крилаті вислови [Текст] / уклад. Г. Латник. – Київ : Арій, [2016]. – 559 с.

Комп’ютерні мережі: адресація та поділ [Текст] : робочий зошит / [М. А. Павленко, С. І. Хмелевсь-кий, О. В. Шаповалов та ін.] ; М-во оборони Украї-ни, Харків. нац. ун-т Повітряних Сил ім. І. Кожеду-ба. – Харків : ХНУПС, 2019. – 82 с. : іл., табл. – Текст на англ. мові.

Лицарі Дикого Поля. Плугом і мушкетом.Україн-ський шлях до Чорного моря

Голодомор 1932-1933 років в Україні

Лицарі Дикого Поля. Плугом і мушкетом.Україн-ський шлях до Чорного моря [Текст] / [О. Бачинсь-ка, Т. Вінцковський, В. Грибовський та ін.] – Хар-ків : Клуб Сімейного Дозвілля, 2016. – 352 с., [8] арк. іл.

Марочко, В.

Голодомор 1932-1933 років в Україні [Текст] : хроніка / В. Марочко, О. Мовчан. – Київ : Вид. дім ” Києво-Могилянська академія”, 2008. – 294 с.

Козацька старшина слобідських полків другої по-ловини ХVІІ – першої третини XVIII ст

Провінція на перехресті культур. Дослідження з історії Слобідської України ХVІІ-XIX ст.

Маслійчук, В.

Козацька старшина слобідських полків другої по-ловини ХVІІ – першої третини XVIII ст. [Текст] / В. Маслійчук ; Ін-т суспіл. дослідж., Харків. істо-рико-філолог. т-во. – Вид. 2-ге, доопрац. й допов. – Харків : Харків. приват. музей міськ. садиби, 2009. – 356 с. : іл. – Дод. А-И. – Бібліогр.: с. 287-309 (349 назв). – Імен. покажч., географ. покажч.: с. 315-353.

Маслійчук, В.

Провінція на перехресті культур. Дослідження з історії Слобідської України ХVІІ-XIX ст. [Текст] / В. Маслійчук. – Харків : Харьков. част. музей гор. усадьбы, 2008. – 399 с. – Імен. покажч., географ. покажч.: с. 371-399.

Методичні рекомендації щодо виконання кур-сового проекту з навчальної дисципліни”Конструк-ція авіаційних силових установок”

Математичне моделювання радiотехнiчних систем

Масягін, В. І.

Методичні рекомендації щодо виконання кур-сового проекту з навчальної дисципліни”Конструк-ція авіаційних силових установок”[Текст] / В. І. Ма-сягін, Є. В. Спіркін ; М-во оборони України, ХНУПС ім. І. Кожедуба. – Харків : ХНУПС, 2019. – 98 с. : іл., табл. – Дод. А-Ж, И. – Бібліогр.: с. 95-96
( 27 назв).

Математичне моделювання радiотехнiчних систем [Текст] : навч. посіб. / [П. Ю. Костенко, С. А. Макаров, О. В. Шаповалов та ін.] ; М-во обо-рони України, Харків. нац. ун-т Повітряних Сил ім. І. Кожедуба. – Харків : ХНУПС, 2018. – 276 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 275-276 (16 назв).

Методичні рекомендації для науково-педагогіч-них працівників факультету зенітних ракетних військ щодо проведення практичних занять вночі

Навчальний посібник з національно-патріотичної підготовки особового складу Збройних Сил Украї-
ни на 2019 навчальний рік

Методичні рекомендації для науково-педагогіч-них працівників факультету зенітних ракетних військ щодо проведення практичних занять вночі [Текст] / [С. П. Ярош, В. В. Шулежко, О. Д. Флоров та ін.] ; М-во оборони України, Харків. нац. ун-т Повітряних Сил ім. І. Кожедуба. – Харків : ХНУПС, 2018. – 41 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 41 (10 назв).

Навчальний посібник з національно-патріотичної підготовки особового складу Збройних Сил Украї-
ни на 2019 навчальний рік [Текст] / [В. Т. Базарний, М. В. Герасименко, А. Б. Дейко та ін. ; за заг. ред. Н. А. Агаєва] ; М-во оборони України, Н.-д. центр гуманітар. проблем Збройних Сил України. – Київ, 2019. – 166 с.

Наказ Міністерства оборони України № 430/210 від 11.05.2018 р. “Про затвердження Авіаційних правил України “Правила використання повітряно-го простору України”

Наказ Міністерства оборони України № 525 від 19.10.2018 р. “Про затвердження Змін до Правил медичного забезпечення польотів державної авіації України”

Наказ Міністерства оборони України № 430/210 від 11.05.2018 р. “Про затвердження Авіаційних правил України “Правила використання повітряно-го простору України” [Текст] / М-во оборони Украї-ни, Держ. авіац. служба України. – Київ, 2018. – [171] с. окр. паг.

Наказ Міністерства оборони України № 525 від 19.10.2018 р. “Про затвердження Змін до Правил медичного забезпечення польотів державної авіації України” [Текст] / М-во оборони України. – Київ, 2018. – 32 с.

Організація і здійснення охорони та оборони, повсякденної діяльності військових частин (підроз-ділів) Збройних Сил України, які розташовані у базових таборах

Організація та проведення комплексного екза-мену з дисциплін ” Фізичне виховання та спеціаль-на фізична підготовка”

Організація і здійснення охорони та оборони, повсякденної діяльності військових частин (підроз-ділів) Збройних Сил України, які розташовані у базових таборах [Текст] : ВП 3-01(02-08, 22-34).01 : військ. навч.-метод. публ. з орг. і здійснення охоро-ни та оборони БТ / Центр операт. стандартів і мето-дики підгот. ЗС України. – [Житомир, 2018]. –
86 с. : іл. – Дод. – У вих. дан.: вересень-2018. – Бібліогр.: с. 83 (2 назви).

Організація та проведення комплексного екза-мену з дисциплін ” Фізичне виховання та спеціаль-на фізична підготовка” [Текст] / В. А. Кирпенко, В. В. Золочевський, О. А. Ткачук та ін. ; М-во обо-рони України, Харків. нац. ун-т Повітряних Сил ім. І. Кожедуба. – Харків : ХНУПС, 2018. – 56 с. : іл., табл. – Дод. А, Б. – с. 53-54 (16 назв).

Організація та проведення стрільб зі стрілецької зброї з вертольота в польоті по наземних цілях

Основи повітряної навігації. Ч. 1. Математичні основи штурманських розрахунків

Організація та проведення стрільб зі стрілецької зброї з вертольота в польоті по наземних цілях [Текст] : ВП 7-01(03-05,12,22,23, 37). 01 : військ. посіб. з орг. та проведення стрільб / Центр операт. стандартів і методики підгот. ЗС України. – [Житомир, 2018]. – 28 с. : іл., табл. – Дод. – У вих. дан.: червень 2018. – Бібліогр.: с. 28 (10 назв).

Основи повітряної навігації. Ч. 1. Математичні основи штурманських розрахунків [Текст] : навч. посіб. / [В. В. Афанасьев, О. Ф. Дядечко, С. В. Фе-дюк та ін.] ; М-во оборони України, Харків. нац.
ун-т Повітряних Сил ім. І. Кожедуба. – Харків : ХНУПС, 2018. – 144 с. : іл., табл. – Дод. –
с. 142 (7 назв).

Основи повітряної навігації. Ч. 2. Навігаційні елементи польоту та їх розрахуно

Основи радіолокації та РЕБ

Основи повітряної навігації. Ч. 2. Навігаційні елементи польоту та їх розрахунок [Текст] : навч. посіб. / [В. А. Кокорін, О. К. Шейгас, О. М. Шев-ченко та ін.] ; М-во оборони України, Харків. нац. ун-т Повітряних Сил ім. І. Кожедуба. – Харків : ХНУПС, 2019. – 184 с. : іл., табл. – Дод. – с. 142
(7 назв).

Основи радіолокації та РЕБ [Текст] : лаб. практи-кум / [О. Л. Кузнєцов, В. А. Таршин, Д. В. Атаман-ський та ін. ] ; М-во оборони України, Харків. нац. ун-т Повітряних Сил ім. І. Кожедуба. – Харків : ХНУПС, 2019. – 199 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 199 (4 назви).

Основи теорії надійності, експлуатації та ремонту озброєння і військової техніки зенітних ракетних військ. Теорія, приклади та задачі. Ч. 1 Розрахунок показників надійності виробів зенітного ракетного озброєння як технічних об’єктів. Оцінка та конт-роль показників надійності за експериментальними даними

Перетворювальна техніка

Основи теорії надійності, експлуатації та ремонту озброєння і військової техніки зенітних ракетних військ. Теорія, приклади та задачі. Ч. 1 Розрахунок показників надійності виробів зенітного ракетного озброєння як технічних об’єктів. Оцінка та конт-роль показників надійності за експериментальними даними [Текст] : навч. посіб. / [Б. М. Ланецький, О. О. Звєрєв, В. С. Жуков та ін.] ; за ред. Б. М. Ла-
нецького ; М-во оборони України, Харків. нац. ун-т Повітряних Сил ім. І. Кожедуба. – Харків : ХНУПС, 2018. – 233 с. : іл., табл. – Дод. – Бібліогр.: с. 229-233 (53 назви).

Перетворювальна техніка [Текст] : підручник / [Б. Т. Кононов, Г. І. Лагутін, А. О. Нечаус, О. О. Ручка] ; М-во оборони України, Харків. нац. ун-т Повітряних Сил ім. І. Кожедуба. – Харків : ХНУПС, 2018. – 478 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 474-475 (16 назв). – Предм. покажч.: с. 476-478.

Тактика авіації Повітряних Сил Збройних Сил України. Ч. 1. Основи тактики авіації Повітряних Сил

Принципи побудови одноканального зенітного ракетного комплексу малої дальності

Полуйко, О. М.

Тактика авіації Повітряних Сил Збройних Сил України. Ч. 1. Основи тактики авіації Повітряних Сил [Текст] : наоч. посіб. / О. М. Полуйко, П. М. Онипченко, О. В. Патюков ; М-во оборони України, Харків. нац. ун-т Повітряних Сил ім. І. Ко-жедуба. – Харків : ХНУПС, 2019. – 47 с. : іл.,табл. – Бібліогр.: с. 47 (13 назв).

Принципи побудови одноканального зенітного ракетного комплексу малої дальності [Текст] /
[В. В. Шулежко, В. В. Джус, М. І. Камчатний
та ін.] ; за заг. ред. М. І. Камчатного ; М-во оборони України, Харків. нац. ун-т Повітряних Сил ім.
І. Кожедуба. – Харків : ХНУПС, 2019. – 317 с. : іл. – Бібліогр.: с. 317 (13 назв).

Публічна безпека та довіра до правоохоронних органів. За результатами досліджень 2013-2018 років, проведених в Харківській області

Словник основних фізичних термінів: українсько-російсько-англійський, англо-українсько-російсь-кий, російсько-українсько-англійський

Публічна безпека та довіра до правоохоронних органів. За результатами досліджень 2013-2018 років, проведених в Харківській області [Текст] : [наук. звіт] / МВС України, Харків. нац. ун-т внутріш. справ, Голов. упр. Нац. поліції в Харків. обл. ; О. О. Сердюк. – Харків : ХНУВС, 2018. –
127 с.

Словник основних фізичних термінів: українсько-російсько-англійський, англо-українсько-російсь-кий, російсько-українсько-англійський [Текст] / [укл. В. Ю. Вдовьонков та ін.] ; М-во оборони України, Харків. нац. ун-т Повітряних Сил ім.
І. Кожедуба. – Харків : ХНУПС, 2018. – 75 с.

Петро Дорошенко

Спортивні ігри. Волейбол

Смолій, В. А.

Петро Дорошенко [Текст] / В. А. Смолій,
В. С.Степанков. – Київ : Арій, [2013]. – 608 с. – (Гетьмани України та їхня доба).

Спортивні ігри. Волейбол [Текст] : навч.-метод. посіб. / [О. С. Шевченко, А. В. Гришко, С. В. Гар -буз, В. Л. Крючковський] ; М-во оборони України, Харків. нац. ун-т Повітряних Сил ім. І. Кожедуба. – Харків : ХНУПС, 2018. –59 с. : іл. – Бібліогр.: с. 59 (13 назв).

Способи цілеуказання на місцевості

Синдром АТО. Нотатки “Айболіта”

Способи цілеуказання на місцевості [Текст] : навч. посіб. / Р. Ж. Малицький, Р. Ю. Кушпета, Г. Б. Гишко, О. І. Силаєв ; / М-во оборони України, ХНУПС ім. І. Кожедуба. – Харків, 2019. – 40 с. : іл., табл. – с.39 (3 назв.).

Стеблюк, В.

Синдром АТО. Нотатки “Айболіта” [Текст] / В. Стеблюк. – [Київ] : Дух і Літера, 2017. – 287 c., [8] арк. іл. – (Бібліотека спротиву. Бібліотека надії).

Слобожане

Сучасні засоби телекомунікації військового призначення. Ч. 1. Телекомунікаційні комплекти

Сумцов, М.

Слобожане [Текст] : історично-етнограф. розвідка / М. Сумцов. – Харків : Рожко С. Г., 2017. – 255 с. : іл., портр. – Покажч. іменнів і речей: с. 250-254.

Сучасні засоби телекомунікації військового призначення. Ч. 1. Телекомунікаційні комплекти [Текст] : навч. посіб. / В. І. Василишин, О. М. Чеку -нова, А. П. Глушко та ін. ; М-во оборони України, Харків. нац. ун-т Повітряних Сил ім. І. Кожедуба. – Харків : ХНУПС, 2019. – 113 с. : іл., табл. – с. 112 (13 назв).

Видатні битви на Україні

Льотна експлуатація вертольота Ми-8МТ.
Ч. 3. Дії в особливих випадках у польоті

Сядро, В. В.

Видатні битви на Україні [Текст] / В. В. Сядро. – Харків : Торсінг плюс, 2010. – 95 с. : іл. – (” Моя Україна “). – Бібліогр.: с. 95 (18 назв).

Тимошенко, О. В.

Льотна експлуатація вертольота Ми-8МТ.
Ч. 3. Дії в особливих випадках у польоті [Текст] : навч.-метод. посіб. / О. В. Тимошенко, А. В. Мар -ков, П. М. Онипченко ; М-во оборони України, Харків. нац. ун-т Повітряних Сил ім. І. Кожедуба. – Харків : ХНУПС, 2018. – 79 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 79 (7 назв).

Новітні запорожці. Війська Центральної Ради, березень 1917- квітень1918

У вогняному кільці. Оборона Луганського аеро -порту

Тинченко, Я. Ю.

Новітні запорожці. Війська Центральної Ради, березень 1917- квітень1918 [Текст] / Я. Ю. Тин-ченко. – Київ : Темпора, 2010. – 112 с., [3] арк. іл. : іл. – (” Militaria Ukcrainica “). – с. 110-111 (54 наз -ви).

У вогняному кільці. Оборона Луганського аеро -порту [Текст] / С. Глотов, А. Глотова, А. Воронова та ін. – Харків : Фоліо, 2018. –540 с. : іл. – (“Хроні -ка “).

Україна: рік 1918-й

Усе найцікавіше про історію і звичаї України

Україна: рік 1918-й [Текст] : до 100-річчя Української революції : [зб. інформ.-аналіт. мате-
ріалів] / [Н. А. Агаєв, А. Б. Дейко, В. В. Мараєва та ін.] ; М-во оборони України, Н.-д. центр гуманітар. проблем Збройних Сил України. – Київ, 2018. –
68 с. : іл. – Бібліогр.: с. 68 (16 назв).

Усе найцікавіше про історію і звичаї України [Текст] / К. Галушко, Б. Черкас, М. Пилипчак, К. Липа. – Харків : Віват, 2018. – 319 с. : іл. – Бібліогр. в кінці розд.

Філософські аспекти наукового пізнання

Стрілецька зброя та вогнева підготовка

Філософські аспекти наукового пізнання [Текст] : навч. посіб. / [О. Ю. Панфілов, О. П. Дзьобань, І. М. Будур та ін. ; за заг. ред. О. Ю. Панфілова] ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. торг.-економ. ун-т, Харків. ін-т фінансів. – Харків, 2019. – 275 с. : іл. – Термінолог. слов.: с. 247-269. – Бібліогр.: с. 270-273.

Фрунт, Р. М.

Стрілецька зброя та вогнева підготовка [Текст] : навч. посіб. / Р. М. Фрунт, В. І. Карайченцев ; М-во оборони України, Харків. нац. ун-т Повітряних Сил ім. І. Кожедуба. – Харків : ХНУПС, 2019. – 319 с. : іл., табл. – Дод. 1-10. – Бібліогр.: с. 319 (11 назв).

Гетьмани України-Русі

Лицарі булави. Розповіді про українських гетьманів

Чухліб, Т. В.

Гетьмани України-Русі [Текст] / Т. В. Чухліб. – [Харків] : ВКФ “БАО”, 2015. – 304 с. : іл. – Бібліогр.: с. 299-302.

Шудря, М.

Лицарі булави. Розповіді про українських гетьманів [Текст] / М. Шудря. – Київ : Велес, 2009. – 239 с. : портр. – (Культурна спадщина України).

Hybrid warfare in Ukraine. Outcomes and Recommendations for Europe and the World

Dzialania sil zbrojnych w cyberprzestrzen

Hybrid warfare in Ukraine. Outcomes and Recommendations for Europe and the World [Текст] : Articles presented at the International Conference “Hybrid warfare in Ukraine. Outcomes and Recommendations for Europe and the World” held in Piotrkow Trybunalski (Poland) on 23 and 24 November 2016 under Defense Educanion Enhancement Programme / [sci. ed. Boguslav Pacek]. – [S. I., 2016]. – 206 s.

Pacek, B.

Dzialania sil zbrojnych w cyberprzestrzeni [Текст] / B. Pacek, R. Hoffmann ; Akad. obrony nar. – Warszawa, 2013. – 131 s. : rys. – Bibliogr.: s. 123-131.

Osobowosciowe uwarunkowania efektywnosci oficerow kontrwywiadu

Policje wojskowe swiata

Pacek, B.

Osobowosciowe uwarunkowania efektywnosci oficerow kontrwywiadu [Текст] / B. Pacek ; Akad. obrony nar. – Warszawa, 2013. – 188 s. : tab. – Zal.

Pacek, B.

Policje wojskowe swiata [Текст] / B. Pacek. – Warszawa : Bellona, 2006. – 176 s. : rys., tab., zdjecia. – Bibliogr.: s. 176.

Polscy zolnierze w Afganistanie 2002-2014

Udzial Sil Zbrojnych RP w bezpieczenstwie wewnetrznym panstwa

Pacek, B.

Polscy zolnierze w Afganistanie 2002-2014 [Текст] / B. Pacek ; [M-wo Obouony Nar.]. – [Warszawa : DWS SG WP], 2015. – 319 s. : tab., zdjecia + 1 електрон. опт. диск (DVD-R).

Pacek, B.

Udzial Sil Zbrojnych RP w bezpieczenstwie wewnetrznym panstwa [Текст] / B. Pacek ; Akad. obrony nar. – Warszawa, 2013. – 226 s. : rys., tab., wykr. – Zal. – Bibliogr.: s. 206-211.

Zandarmeria Wojskowa

Pacek, B.
Zandarmeria Wojskowa [Текст] / B. Pacek. – [Torun] : Adam Marszalek, 2016. – 197 s. : rys. – Bibliogr.: s. 193-197.

Останні новини бібліотеки університету