Жовтень – Грудень 2020 року

Для перегляду змісту документа натисніть на обкладинку

Мухіна Таміла Павлівна

Методология и методы психологического исследования

Мухіна Таміла Павлівна [Текст] : бібліогр. покажч. / М-во оборони України, Харків. нац. ун-т Повітряних Сил ім. І. Кожедуба, Бібліотека ; [уклад.: О. Р. Бунчак,
Н. В. Марищук ; відп. ред. Т. Г. Ярош]. – Харків : ХНУПС, 2020. – 53 с. : іл. – (Наукова спадщина університету: видатні імена).

Волков, Б. С.

Методология и методы психологического исследования [Текст] : учеб. пособие для вузов / Б. С. Волков, Н. В. Волкова, А. В. Губанов. – М. : Академический Проект, 2010. – 382 с. : ил. – (Gaudeamus). – Библиогр.: с. 310-315. – Прил.

Психосоматика: культурно-історичний підхід

Міжнародне гуманітарне право

Хомуленко, Т. Б.

Психосоматика: культурно-історичний підхід [Текст] : [навч.-метод. посіб.] / Т. Б. Хомуленко. – Харків : [Діса плюс], 2015. – 264 с. : іл., табл., фото. – Бібліогр,: с.257-264 (138 назв).

Цюрупа, М. В.

Міжнародне гуманітарне право [Текст] : навч. посіб. / М. В. Цюрупа, В. І. Дяченко ; Нац. акад. оборони України. – Київ : Кондор, 2008. – 364 с. – Бібліогр.: с. 313-317 (80 назв).

Інформаційна безпека держави

Інформаційна безпека регіону: проблема, концепція та шляхи ії реалізації

Богуш, В. М.

Інформаційна безпека держави [Текст] / В. М. Богуш, О. К. Юдін. – Київ : МК-Пресс, 2005. – 432 с. : іл. – Бібліогр.: с. 427-432 (85 назв).

Пєвцов, Г. В.

Інформаційна безпека регіону: проблема, концепція та шляхи ії реалізації [Текст] : монографія / Г. В. Пєвцов, О. М. Черкасов. – Харків : Константа, 2008. – 135 с. : іл. – Бібліогр.: с. 121-133 (225 назв). – Дод. А – К.

Аеронавігаційне забезпечення польотів авіації. Ч. 1. Правила роботи зі збірниками аеронавігаційної інформації

Збірник наукових праць Центру воєнно-стратегічних досліджень Національного університету оборони України ім. І. Черняховського. № 2 (69)

Аеронавігаційне забезпечення польотів авіації. Ч. 1. Правила роботи зі збірниками аеронавігаційної інформації [Текст] : навч. посіб. / [В. В. Афанасьєв, В. С. Федюк, О. І. Колодяжний, О. К. Шейгас] ; М-во оборони України, Харків. нац. ун-т Повітряних Сил ім. І. Кожедуба. – Харків : ХНУПС, 2020. – 73 с. : іл. – Бібліогр.: с. 73 (7 назв). – Дод. А-Ж.

Збірник наукових праць Центру воєнно-стратегічних досліджень Національного університету оборони України ім. І. Черняховського. № 2 (69) [Текст] / Центр воєнно-стратег. дослідж. Нац. ун-ту оборони України ім. І. Черняховського. – [Київ : НУОУ], 2020. – 153 с. : іл., табл. – Створ. у 1997 р.

Основи військово-соціологічних, соціально-психологічних та психологічних досліджень у Збройних Силах

Сучасна війна: гуманітарний аспект

Основи військово-соціологічних, соціально-психологічних та психологічних досліджень у Збройних Силах [Текст] : підручник / [Ю. А. Калагін, В. А. Кротюк, А. А. Бабич та ін. ; М-во оборони України, Харків. нац. ун-т Повітряних Сил ім. І. Кожедуба. – Харків : ХНУПС, 2020. – 183 с. : табл. – Бібліогр. в кінці розд. – Термінолог. слов.

Сучасна війна: гуманітарний аспект [Текст] : зб. матеріалів IV Міжнар. наук. конф. Харків. нац. ун-ту Повітряних Сил ім. І. Кожедуба, 21-22 трав. 2020 / М-во оборони України, Харків. нац. ун-т Повітряних Сил ім.
І. Кожедуба. – Харків, 2020. – 177 с. : іл., табл. – Бібліогр. в кінці публ.

Бойовий статут Повітряних сил. Метеорологічна підтримка Повітряних сил Збройних Силах України

Доктрина з вивчення та впровадження досвіду у Збройних Силах України

Бойовий статут Повітряних сил. Метеорологічна підтримка Повітряних сил Збройних Силах України [Текст] : БП 10-119(12).01 : регл. док. метеорол. підрозділам ПС ЗСУ для здійснення метеорол. підтримки бойових (спец.) дій військ (сил) / Від. сил підтримки Командування ПС ЗСУ ; Каф. військ. підгот. ОДЕУ. – [Вінниця, 2020]. – 24 с. – У вих. дан.: листопад 2020.

Доктрина з вивчення та впровадження досвіду у Збройних Силах України [Текст] : ВКП 7-00(01).01 : військ. кер. публ. заг. застосув. військ. орг. структурам з вивч. та впровадж. досвіду у ЗСУ / Гол. упр. доктрин та підгот. ГШ ЗСУ, Центр операт. стандартів і методики підгот. ЗСУ. – [Київ, 2020]. – 26 с. – У вих. дан.: червень 2020. – Дод. 1-3.

Доктрина з організації оцінювання (сертифікації) у Збройних Сил України

Методичні рекомендації з оцінювання (сертифікації) органів військового управління, військових частин (підрозділів) Збройних Сил України щодо набуття визначених спроможностей

Доктрина з організації оцінювання (сертифікації) у Збройних Сил України [Текст] : ВКП 7-00(03).02 : військ. кер. публ. військ. орг. структурам з орг. оцінювання (сертифікації) у ЗСУ / Гол. упр. доктрин та підгот. ГШ ЗСУ, Центр операт. стандартів і методики підгот. ЗСУ. – [Київ, 2020]. – 30 с. – Бібліогр.: с. 30 (3 назв.). – У вих. дан.: жовтень 2020. – Дод.

Методичні рекомендації з оцінювання (сертифікації) органів військового управління, військових частин (підрозділів) Збройних Сил України щодо набуття визначених спроможностей [Текст] : ВКДП 7-00(03).01 : військ. навч.-метод. публ. з оцінювання (сертифікації) у ЗСУ / Гол. упр. доктрин та підгот. ГШ ЗСУ, Центр операт. стандартів і методики підгот. ЗСУ. – [Київ, 2020]. – 78 с. – Бібліогр.: с. 78 (3 назв.). – У вих. дан.: жовтень 2020. – Дод. 1-16.

Методичні рекомендації з планування підготовки у Збройних Сил України

Настанова з бойової підготовки у Збройних Силах України

Методичні рекомендації з планування підготовки у Збройних Сил України [Текст] : ВКДП 7-00.01 : військ. кер. деталіз. публ. з планування підгот. / Гол. упр. доктрин та підгот. ГШ ЗСУ. – [Київ, 2020]. – [157] с. –
У вих. дан.: вересень – 2020. – Дод. 1-21.

Настанова з бойової підготовки у Збройних Силах України [Текст] : ВКДП 7-00(03).01 : військ. кер. деталіз. публ. військ. орг. структурам з орг. бой. підгот. у ЗСУ / Гол. упр. доктрин та підгот. ГШ ЗСУ. – [Київ, 2020]. – 56 с. – У вих. дан.: жовтень 2020

Кузница офицерских кадров ЗРВ. Кн. 1.История факультета ЗРВ

Впровадження армійського рукопашного бою в систему фізичної підготовки військовослужбовців Збройних Сил України

Плакса, М. В.

Кузница офицерских кадров ЗРВ. Кн. 1.История факультета ЗРВ [Текст] / М. В. Плакса, В. М. Клименков, Н. А. Шершнев ; ХНУПС им. И. Кожедуба. – Харьков : [Диса плюс], 2019. – 436 с. : фото.

Впровадження армійського рукопашного бою в систему фізичної підготовки військовослужбовців Збройних Сил України [Текст] : матеріали доп. учасників наук.-практ. семінару, 29-31 берез. 2016 року / М-во оборони України, [Нац. акад. сухопут. військ ім. П. Сагайдачного]. – [Львів] : НАСВ, 2016. – 131 с.

Методичні рекомендації для науково-педагогічних працівників щодо проведення практичних занять вночі

Методичні рекомендації щодо захисту атестаційної роботи англійською мовою

Методичні рекомендації для науково-педагогічних працівників щодо проведення практичних занять вночі [Текст] / [А. А. Гризо, О. М. Колеснік, С. М. Ковалевський та ін. ; М-во оборони України, Харків. нац. ун-т Повітряних Сил ім. І. Кожедуба; за заг. ред. А. А. Гризо. – Харків : ХНУПС, 2020. – 39 с. – Бібліогр.: с. 39 ( 10 назв).

Методичні рекомендації щодо захисту атестаційної роботи англійською мовою [Текст] / [уклад.: Н. Ч. Дроб, М. О. Стахова, А. Є. Федорчук, К. В. Волошок] ; М-во оборони України, Харків. нац. ун-т Повітряних Сил ім. І. Кожедуба, Навч.-наук. центр мовної підгот. – Харків : ХНУПС, 2020. – 55 с. – Дод. 1-3.

Планування, підготовка та організація проведення тактико-спеціальних занять інженерно-авіаційного факультету

Бойова система виживання воїнів (у тому числі військово-медична підготовка). Ч. 1

Круць, А. О.

Планування, підготовка та організація проведення тактико-спеціальних занять інженерно-авіаційного факультету [Текст] : метод. посіб. / А. О. Круць, О. М. Зінченко ; [М-во оборони України, Харків. нац. ун-т Повітряних Сил України ім. І. Кожедуба]. – Харків : ХНУПС, 2020. – [15] с. – Бібліогр.: с. 11 (8 назв). – Дод. 1-5.

Бойова система виживання воїнів (у тому числі військово-медична підготовка). Ч. 1 [Текст] : навч. посіб. / [О. М. Бобков, І. А. Шарапа, І. Р. Медінець, О. Ю. Овчаренко] ; М-во оборони України, Харків. нац. ун-т Повітряних Сил України ім. І. Кожедуба. – Харків : ХНУПС, 2020. – 137 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 136-137 (32 назви).

Довідник з питань підготовки та ведення бою (дій) підрозділами ППО СВ уночі

Науковий вісник Льотної академії

Довідник з питань підготовки та ведення бою (дій) підрозділами ППО СВ уночі [Текст] / [О. В. Лезік, А. Ф. Волков, С. І. Корсунов та ін. ; М-во оборони України, Харків. нац. ун-т Повітряних Сил ім. І. Кожедуба. – Харків : ХНУПС, 2020. – 90 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 90 (8 назв). – Дод. 1-5.

Науковий вісник Льотної академії [Текст] : зб. наук. праць / М-во освіти і науки України, Нац. авіац. ун-т, Льотна акад. Нац. авіац. ун-ту. – Кропивницький : [Льотна акад. НАУ], 2020. – 227 с. – (Педагогічні науки ; вип. 8). – Бібліогр. в кінці ст.

Химия для довузовской подготовки иностранных граждан. Ч. 1

Основи технічної експлуатації інформаційно-телекомунікаційних систем АСУ авіацією та ППО ЗС України

Токарева, И. А.

Химия для довузовской подготовки иностранных граждан. Ч. 1 [Текст] = Chemistry for preparatory department. P. 1 : учеб. пособие / И. А. Токарева, Т. П. Мухина, Т. И. Беркутова ; М-во обороны Украины, Харьков. нац. ун-т Воздуш. Сил им. И. Кожедуба. – Харьков : ХНУВС, 2020. – 99 с. : ил., табл. – Библиогр.: с. 99 (12 назв.). – Текст парал. рус., англ. – Прил. 1-3.

Основи технічної експлуатації інформаційно-телекомунікаційних систем АСУ авіацією та ППО ЗС України [Текст] : навч. посіб. / [І. О. Борозенець, О. В. Петров, С. Г. Шило та ін. ; за заг. ред. С. В. Смелякова ; М-во оборони України, Харків. нац. ун-т Повітряних Сил ім. І. Кожедуба. – Харків : ХНУПС, 2020. – 266 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 265-266 (22 назви).

Збірник наукових праць Військового інституту телекомунікацій та інформатизації. Вип. № 2

Антенно-фідерні пристрої ЗРК малої та середньої дальності

Збірник наукових праць Військового інституту телекомунікацій та інформатизації. Вип. № 2 [Текст] / М-во оборони України, Військ. ін-т телекомунікацій та інформатизації. – Київ : ВІТІ, 2020. – 130 с. : іл., табл.

Корнієнко, Л. Г.

Антенно-фідерні пристрої ЗРК малої та середньої дальності [Текст] : навч. посіб. до практ. занять з навч. дисципліни “Пристрої надвисоких частот та антени” / Л. Г. Корнієнко, В. В. Бєлоусов, М. В. Бархударян ; М-во оборони України, Харків. нац. ун-т Повітряних Сил ім. І. Кожедуба ; за заг. ред. Л. Г. Корнієнко. – Харків : ХНУПС, 2020. – 131 с. : іл. – Бібліогр.: с. 130-131 (27 назв).

Озброєння та військова техніка РТВ. Побудова РЛС П-37

Технічна експлуатація військової техніки радіотехнічного забезпечення польотів державної авіації. Ч. 2. РСП-6М2. Методика контролю працездатності та регулювання посадочного радіолокатора

Озброєння та військова техніка РТВ. Побудова РЛС П-37 [Текст] : навч. посіб. / [С. В. Яровий, С. В. Денисенко, О. Л. Кузнєцов, О. В. Очкуренко] ; М-во оборони України, Харків. ун-т Повітряних Сил України ім. І. Кожедуба. – Харків : ХНУПС, 2020. –
283 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 283 (15 назв).

Технічна експлуатація військової техніки радіотехнічного забезпечення польотів державної авіації. Ч. 2. РСП-6М2. Методика контролю працездатності та регулювання посадочного радіолокатора [Текст] : навч. посіб. / [О. В. Висоцький, В. О. Лєбєдєв, С. А. Макаров, С. С. Соколов] ; М-во оборони України, Харків. нац. ун-т Повітряних Сил ім. І. Кожедуба. – Харків : ХНУПС, 2020. – 91 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 89 (9 назв). – Дод. 1-5.

Оптическая локация. Теоретические основы приема и обработки оптических сигналов

Збірник наукових праць Державного науково-дослідного інституту випробувань і сертифікації озброєння та військової техніки. Вип. № 1 (3)

Оптическая локация. Теоретические основы приема и обработки оптических сигналов [Текст] / под ред. Стрелкова А. И. – [Харьков], 2010. – 311 с. : ил., табл. – Библиогр.: с. 269-278 (109 назв.). – Прил. 1-8.
табл. – Бібліогр.: с. 166 (9 назв). – У вих. дан.: травень 2019. – Дод. 1-19.

Збірник наукових праць Державного науково-дослідного інституту випробувань і сертифікації озброєння та військової техніки. Вип. № 1 (3) [Текст] : наук.-теорет. та наук.-практ. зб. наук. праць / ДНДІ ВС ОВТ. – Чернігів : [Брагинець О. В.], 2020. – 129 с. : іл., табл.

Збірник наукових праць Державного науково-дослідного інституту випробувань і сертифікації озброєння та військової техніки. Вип. № 2 (4)

Створення та модернізація озброєння і військової техніки в сучасних умовах

Збірник наукових праць Державного науково-дослідного інституту випробувань і сертифікації озброєння та військової техніки. Вип. № 2 (4) [Текст] : наук.-теорет. та наук.-практ. зб. наук. праць / ДНДІ ВС ОВТ. – Чернігів : [Брагинець О. В.], 2020. – 144 с. : іл., табл.

Створення та модернізація озброєння і військової техніки в сучасних умовах [Текст] : зб. тез доп. 16 наук.-техн. конф., 08-09 верес. 2016 року / М-во оборони України, (Наук.-випробув. комплекс), Держ. наук.-випробув. центр ЗС України. – Чернігів, 2016. – 269 с. – Алф. покажч.: с. 260-269.

Створення та модернізація озброєння і військової техніки в сучасних умовах

Захист повітряних об’єктів від ракет з інфрачервоним самонаведенням

Створення та модернізація озброєння і військової техніки в сучасних умовах [Текст] : зб. ХХ наук.-техн. конф., 03-04 верес. 2020 року / ДНДІ ВС ОВТ. – Чернігів, 2020. – 294 с. – Алф. покажч.: с. 289-294.

Захист повітряних об’єктів від ракет з інфрачервоним самонаведенням [Текст] / І. С. Кравчук, М. І. Архипов, М. С. Туренко, В. І. Штарнов ; під ред. І. С. Кравчука. – Київ : Інтернаука, 2020. – 295 с. – Бібліогр.: с. 287-295
(146 назв.).

Основи теорії обгрунтування вимог до параметрів стійкості руху керованих ракет класу “поверхня – повітря” на гіперзвукових швидкостях

Адміністрування інформаційно-телекомунікаційних систем АСУ авіацією та ППО. Вступ до фаху

Основи теорії обгрунтування вимог до параметрів стійкості руху керованих ракет класу “поверхня – повітря” на гіперзвукових швидкостях [Текст] : монографія / О. В. Боровик, В. В. Зубарев, О. П. Ковтуненко, О. П. Коростельов ; [Нац. авіац. ун-т]. – Київ : Кн. вид-во НАУ, 2007. – 320 с. : іл., табл. – Бібліогор.: с. 310-316 (126 назв). – Дод. А-К.

Адміністрування інформаційно-телекомунікаційних систем АСУ авіацією та ППО. Вступ до фаху [Текст] : навч. посіб. / [О. В. Петров, І. О. Борозенець, М. Г. Мельничук та ін.] ; за заг. ред. М. А. Павленка ; М-во оборони України, Харків. нац. ун-т Повітряних Сил ім. І. Кожедуба. – Харків : ХНУПС, 2020. – 180 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 180 (12 назв).

Артилерійське озброєння повітряних суден

Льотна експлуатація вертольота Ми-2МСБ. Ч. 2. Експлуатаційні обмеження та передпольотна підготовка вертольота Ми-2МСБ

Зарубін, О. М.

Артилерійське озброєння повітряних суден [Текст] : альбом схем / О. М. Зарубін, С. А. Кривенко ; М-во оборони України, Військ. коледж сержант. складу ХНУПС ім. І. Кожедуба. – Харків :
ХНУПС, 2020. – 80 с.

Льотна експлуатація вертольота Ми-2МСБ. Ч. 2. Експлуатаційні обмеження та передпольотна підготовка вертольота Ми-2МСБ [Текст] : навч.-метод. посіб. / [В. В. Шмаков, А. В. Марков, С. В. Неминущий та ін. ; М-во оборони України, ХНУПС ім. І. Кожедуба. – Харків : ХНУПС, 2020. – 67 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 67 (6 назв).

Вопросы рациональных компоновочных решений гидротехнических сооружений на водоемах-охладителях ТЭС и АЭС

Дослідження стійкості та якості функціонування неперервної САК у перехідному режимі

Вопросы рациональных компоновочных решений гидротехнических сооружений на водоемах-охладителях ТЭС и АЭС [Текст] : монография / М. П. Омельченко, Л. Н. Антонова, Д. В. Михайский и др. ; М-во обороны Украины. ХУВС им. И. Кожедуба. – Харьков : ХУВС им. И. Кожедуба, 2009. – 204 с. : ил., табл. – Библиогр.: с. 195-201 (83 назв.).

Дослідження стійкості та якості функціонування неперервної САК у перехідному режимі [Текст] : метод. рек. до лаб. роботи / [І. І. Сачук, С. В. Бондаренко, С. А. Бортновський та ін. ; М-во оборони України, Харк. нац. ун-т Повітряних Сил ім. І. Кожедуба. – Харків : ХНУПС, 2020. – 28 с. : іл.. табл. – Бібліогр.: с. 28 (4 назви). – На кольор. обкл.: Дослідження стійкості та якості функціонування систем автоматичного керування в перехідному режимі.

Збірник наукових праць. Вип. 16. Проблеми створення, випробування, застосування та експлуатації складних інформаційних систем

Збірник наукових праць. Вип. 17. Проблеми створення, випробування, застосування та експлуатації складних інформаційних систем

Збірник наукових праць. Вип. 16. Проблеми створення, випробування, застосування та експлуатації складних інформаційних систем [Текст] / М-во оборони України, Житомир. військ. ін-т ім. С. П. Корольова. – Житомир : ЖВІ, 2019. – 179 с. : іл., табл.

Збірник наукових праць. Вип. 17. Проблеми створення, випробування, застосування та експлуатації складних інформаційних систем [Текст] / М-во оборони України, Житомир. військ. ін-т ім. С. П. Корольова. – Житомир : ЖВІ, 2019. – 187 с. : іл., табл.

Системи обробки інформації. Вип. 3 (162)

Світове місто Харків

 

Системи обробки інформації. Вип. 3 (162) [Текст]. – Харків : ХНУПС, 2020. – 111 с. : іл., табл.

Зеленіна, О.

Світове місто Харків [Текст] : кн. для школярів та їх батьків / О. Зеленіна ; за ред. В. Семиноженка та С. Куделка. – Харків : Фоліо, 2019. – 106 с. : іл.,фото. – (Справжня історія).

Богдан Хмельницький

Володимир Мономах

Смолій, В. А.

Богдан Хмельницький [Текст] / В. А. Смолій, В. С. Степанков. – Київ : Арій, [2013]. – 656 с. – (Гетьмани України та їхня доба).

Ричка, В.

Володимир Мономах [Текст] / В. Ричка. – Харків : Фоліо, 2019. – 120 с. – (Знамениті українці).

Замки та фортеці України

Іван Скоропадський. Павло Скоропадський

Гуркіна, Г. О.

Замки та фортеці України [Текст] / Г. О. Гуркіна, О. В. Сердюк. – Харків : Торсінг плюс, 2010. – 95 с. : фото. – (Моя Україна). – Бібліогр.: с. 94 (11назв).

Гуржій, О. І.

Іван Скоропадський. Павло Скоропадський [Текст] / О. І. Гуржій, О. П. Реєнт. – Київ : Арій, [2013]. – 229, 155 с. – (Гетьмани України та їхня доба). – Бібліогр.: с. 223-229. – Форма вид.: Книга-перекрутка.

Козацька Україна. Боротьба за державу (ХVI – ХVII ст.)

Мазепа. Історичні картини

Гуржій, О. І.

Козацька Україна. Боротьба за державу (ХVI – ХVII ст.) [Текст] / О. І. Гуржій, Т. В. Чухліб. – Київ : Арій, 2020. – 368 с. : іл. – (Таємниці історії).

Єнсен, А.

Мазепа. Історичні картини [Текст] / А. Єнсен ; [пер. зі швед. мови Н. Р. Іванчук]. – Харків : Фоліо, 2020. – 183 с. : іл. – (Великий наук. проект).

Найцікавіші місця України

Славетні битви. Від Донбасу до Карпат. Від Києва до Криму

Сердюк, О. В.

Найцікавіші місця України [Текст] / О. В. Сердюк. – Харків : Торсінг плюс, 2010. – 95 с. : іл. – (Моя Україна). – Бібліогр.: с. 94 (8 назв).

Гуржій, О. І.

Славетні битви. Від Донбасу до Карпат. Від Києва до Криму [Текст] / О. І. Гуржій, О. П. Реєнт. – Київ : Арій, 2015. – 335 с. : фото.

Українське козацтво

Ярослав Мудрий

Українське козацтво [Текст] : мала енциклопедія / НДІ козацтва при Запоріз. нац. ун-ті ; [ ред. кол.: Ф. Г. Турченко (кер.), С. Р. Лях (відпов. ред.) та ін.]. – Вид. 2-ге, доп. і перероб. – Київ : Генеза ; Запоріжжя : Прем’єр, 2006. – 670 с. : іл., карти, фот.

Духопельников, В. М.

Ярослав Мудрий [Текст] / В. М. Духопельников. – Харків : Фоліо, 2018. – 121 с. : іл. – (Знамениті українці). – Бібліогр.: с. 119-120 (18 назв).

“Господар – його звали у народі…”

Павло Тетеря

“Господар – його звали у народі…” [Текст] : до 70-річчя Олександра Степановича Масельского / [упоряд. ТОВ “Промейкер”]. – Харків : Фоліо : Промейкер, 2006. – 255 с. : фот. – Текст укр., рос.

Газін, В. В.

Павло Тетеря [Текст] / В. В. Газін. – Київ : Арій, 2013. – 223 с. – (Гетьмани України та їхня доба). – Бібліогр.: с. 197-222 (192 назви).

Застосування Сухопутних військ Збройних Сил України у конфліктах сучасності

Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил. Вип. 3 (65)

Застосування Сухопутних військ Збройних Сил України у конфліктах сучасності [Текст] : зб. тез доп. наук.-практ. конф. 20 листоп. 2020 року / М-во оборони України, Нац. акад. сухопут. військ ім. П. Сагайдачного, Наук. центр сухопут. військ. – Львів : НАСВ, 2020. –
267 с.

Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил. Вип. 3 (65) [Текст]. – Харків : ХНУПС, 2020. – 113 с.

Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил. Вип. 4 (66)

Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил. Вип. 4 (66) [Текст]. – Харків : ХНУПС, 2020. – 129 с.

Останні новини бібліотеки університету