Квітень – Червень 2020 року

Для перегляду змісту документа натисніть на обкладинку

Актуальні питання забезпечення службово-бойової діяльності сил сектору безпеки і оборони. Вип. 4.

Алгебраїчні методи побудови сигнально-кодових конструкцій

Актуальні питання забезпечення службово-бойової діяльності сил сектору безпеки і оборони. Вип. 4. [Текст] : матеріали регіон. кругл. столу (м. Харків, 24 квіт. 2020 р.) / [редкол.: Є. О. Меленті (голов. ред.), І. В. Єв тушенко, О. А. Гарбузов та ін.] ; Служба безпеки України, Ін-т підгот. юрид. кадрів для СБУ Нац. юрид. ун-ту ім. Я. Мудрого. – Харків, 2020. – 310 с. – Бібліогр. в кінці ст.

Алгебраїчні методи побудови сигнально-кодових конструкцій [Текст] : монографія / М. І. Науменко, Ю. В. Стасєв, О. О. Кузнецов, С. П. Євсеєв ; М-во оборони України, Харків. ун-т Повітряних Сил ім. І. Кожедуба. – Харків : ХУПС, 2007. – 363 с. : іл., табл. – Дод. А-Г. – Бібліогр.: с. 354-363.

Махновська веремія. Тернистий шлях Революційної повстанської армії України (махновців) 1918-1921 рр.

Без паніки! Як вижити, боротися й перемогти під час бойових дій

Архірейський, Д.

Махновська веремія. Тернистий шлях Революційної повстанської армії України (махновців) 1918-1921 рр. [Текст] / Д. Архірейський ; худож. Т. Штик. – Київ : Темпора, 2019. – 294 с., [4] арк. кольор. іл. : іл. – (MILITARIA UCRAINICA). – Бібліогр.: с. 290-294.

Без паніки! Як вижити, боротися й перемогти під час бойових дій [Текст] : порадник для ци вільного населення / уклад.: О. Дєдик, М. Сло бодянюк, О. Фешовець ; проіл. Д. Подляшець ка. – [Львів] : Астролябія, [2018]. – 140 c. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 137-139 (30 назв).

Бюлетень військово-технічної інформації 2019 рік. Вип. 8

Вертолет Ми-2МСБ. Руководство по летной эксплутации

Бюлетень військово-технічної інформації 2019 рік. Вип. 8 [Текст] : наук.-інформ. вид. / Під ред. Г. В. Певцова ;М-во оборони України, Харків. нац. ун-т Повітряних Сил ім. І. Кожедуба. – Харків : ХНУПС, 2020. – 196 с.

Вертолет Ми-2МСБ. Руководство по летной эксплутации [Текст] : К020000000 РЛЭ. – [Б. м., 20–]. – 289 с. : ил., табл. – Прил.

Військовий стандарт 03.021.001. Видання 1. Операції, бойові дії. Спеціальна операція. Терміни та визначення

Військовий стандарт 01.101.004.(Видання 3). Воєнна розвідка. Інформаційно-аналітична діяльність. Терміни та визначення

Військовий стандарт 03.021.001. Видання 1. Операції, бойові дії. Спеціальна операція. Терміни та визначення [Текст] : ВСТ 03.021. 001-2013 (01) / М-во оборони України, [Харків. нац. ун-т Повітряних Сил ім. І. Кожедуба ; розроб.: В. Б. Бзот, М. Б. Білан, Я. М.Жарков та ін.]. – [Б. м., 2013]. – 18 с.

Військовий стандарт 01.101.004.(Видання 3). Воєнна розвідка. Інформаційно-аналітична діяльність. Терміни та визначення [Текст] : ВСТ 01.101.004-2019 (03) / М-во оборони Укра їни, [Військ. частина А1906 ; розроб.: Ю. М. Ан тіпов, Ю. Г. Базь, І. С. Василенко (кер. розроб.) та ін.]. – Чинний від 2020-01-01. – [Б. м., 2019]. – 37 с.

Простір можливостей. Україна в добу заліза та пари

Зірки та терени Козацької революції. Історія звитяг і поразок

Водотика, Т.

Простір можливостей. Україна в добу заліза та пари [Текст] / Т. Водотика. – Київ : Кліо, 2018. – 237 с.

Горобець, В.

Зірки та терени Козацької революції. Історія звитяг і поразок [Текст] / В. Горобець. – Харків : Клуб Сімейного Дозвілля, 2017. –480 с. : іл. – Бібліогр.: с. 469-479.

Журналісти стріляють не кулями

Збірник наукових праць Військового інсти туту телекомунікацій та інформатизації. Вип. № 4

Журналісти стріляють не кулями [Текст] / [упоряд. О. М. Клубань]. – Київ : Прес-Кіт, 2012. – 182 с., [8] с. ил.

Збірник наукових праць Військового інсти туту телекомунікацій та інформатизації. Вип. № 4 [Текст] / М-во оборони України, Військ. ін-т телекомунікацій та інформатизації. – Київ : ВІТІ, 2019. – 143 с. : іл., табл.

Збірник наукових праць Державного науково-дослідного інституту випробувань і сертифіка ції озброєння та військової техніки. Вип. № 2 (2)

Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил. Вип. 1 (63)

Збірник наукових праць Державного науково-дослідного інституту випробувань і сертифіка ції озброєння та військової техніки. Вип. № 2 (2) [Текст] : наук.-теорет. та наук.-практ. зб. наук. праць / ДНДІ ВС ОВТ. – Чернігів : [Брагинець О. В.], 2019. – 173 с. : іл., табл.

Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил. Вип. 1 (63) [Текст] / М-во оборони України, Харків. нац. ун-т Повітряних Сил ім. І. Кожедуба ; [гол. ред. К. С. Васюта]. – Харків : ХНУПС, 2020. – 131 с. : іл., табл. – Щокв. – Засн. у квіт. 2005 р.

Україна

Іван Богун

Івченко, А. С.

Україна [Текст] = Ukraine / А. С. Івченко ; [пер. англ. І. Ільїна та О. Кальниченка за участі Д. Васеленко]. – 3-тє вид. – Харків : Клуб Сімейного Дозвілля, 2016. – 223 с. : іл. – Текст парал. укр., англ.

Коваленко, С.

Іван Богун [Текст] : Український Дон Кіхот : [іст. нарис] / С. Коваленко. – 2-ге вид., стер. – Київ : Стікс, 2015. – 445 с. : кольор. іл. – (Життєписи ; Кн. 1). – Дод. – Покажч. місць: с. 421-434. – Покажч. осіб: с. 435-444.

Петро Конашевич-Сагайдачний – творець української нації?

English for foreign students

Кралюк, П.

Петро Конашевич-Сагайдачний – творець української нації? [Текст] / П. Кралюк. – Харків : Фоліо, 2019. – 170 с. : іл. – (Великий науковий проект).

Краснопьоров, П. В.

English for foreign students [Текст] : практи кум з англ. мови для студентів-іноземців 1 кур су (англ. форма навчання) / П. В. Краснопьо ров ; М-во оборони України, Харків. нац. ун-т Повітряних Сил ім. І. Кожедуба. – Харків : ХНУПС, 2020. – 66 с.

Радіоелектронне обладнання навчального вертольота

Українські січові стрільці у боротьбі за волю України

Красноруцький, А. О.

Радіоелектронне обладнання навчального вертольота [Текст] : наоч. посіб. / А. О. Красно руцький, А. В. Педько, А. О. Красноруцький ; М-во оборони України, Харків. нац. ун-т Повіт ряних Сил ім. І. Кожедуба. – Харків : ХНУПС, 2020. – 76 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 75-76 (25 назв).

Лазарович, М.

Українські січові стрільці у боротьбі за волю України [Текст] : [монографія] / М. Лазаро вич. – Ічня : ПП”Формат”, 2018. – 765 с. : іл. – Дод. – Бібліогр.: с. 645-745. – Імен. покажч.: с. 746-755. – Геогр. покажч.: 756-762.

Літопис українського Донбасу. Донбас в часи Визвольних Змагань 1917-1921 років

Методическое пособие по технике пилотиро вания вертолета Ми-8МТ

Літопис українського Донбасу. Донбас в часи Визвольних Змагань 1917-1921 років [Текст] / [упоряд. Ю. Косенко]. – Ічня : ПП”Формат”, 2018. – 307 с. : іл.

Методическое пособие по технике пилотиро вания вертолета Ми-8МТ [Текст]. – [Б. м., 19–]. – 144 с. : ил.

Методичний посібник. Комплекси спеціаль -них фізичних вправ для колективної підготовки військовослужбовців та підрозділів Збройних Сил України

Методичні рекомендації з організації та проведення занять з застосуванням вправ Крос фіт (функціональне багатоборство)

Методичний посібник. Комплекси спеціаль -них фізичних вправ для колективної підготовки військовослужбовців та підрозділів Збройних Сил України [Текст] : ВП 7-00(01).01 : військ. навч.-метод. публ. командирам підрозділів (військовослужбовцям) з орг. занять по фіз. підгот. / Центр операт. стандартів і методики підгот. ЗС України ; Голов. упр. підгот. ЗСУ. – [Житомир ; Київ, 2019]. – 178 с. : іл. – У вих. дан.: червень 2019. – Бібліогр.: с. 178 (12 назв).

Методичні рекомендації з організації та проведення занять з застосуванням вправ Крос фіт (функціональне багатоборство) [Текст] : ВП 7-00(01).01 : військ. навч.-метод. публ. командирам підрозділів (військовослужбовцям) з орг. занять по фіз. підгот. / Центр операт. стандартів і методики підгот. ЗС України ; Голов. упр. підгот. ЗСУ. – [Житомир ; Київ, 2019]. – 29 с. : іл. – У вих. дан.: червень 2019. – Бібліогр.: с. 29 (7 назв).

Методичні рекомендації. Індивідуальна фізична підготовка військовослужбовців за стандартами НАТО

Методичні рекомендації. Спеціальні фізичні вправи для військовослужбовців-жінок Збройних Сил України

Методичні рекомендації. Індивідуальна фізична підготовка військовослужбовців за стандартами НАТО [Текст] : ВП 7-00(72)01.01 : військ. навч.-метод. публ. командирам підроз ділів (військовослужбовцям) з орг. занять по фіз. підгот. / Центр операт. стандартів і методи ки підгот. ЗС України ; Голов. упр. підгот. ЗСУ. – [Житомир ; Київ, 2019]. – 93 с. : іл. – У вих. дан.: листопад 2019. – Бібліогр.: с. 93 (5 назв).

Методичні рекомендації. Спеціальні фізичні вправи для військовослужбовців-жінок Збройних Сил України [Текст] : ВП 7-00(01).01 : військ. навч.-метод. публ. командирам підрозділів (військовослужбовцям) з орг. занять по фіз. підгот. / Центр операт. стандартів і методики підгот. ЗС України ; Голов. упр. підгот. ЗСУ. – [Житомир ; Київ, 2019]. – 32 с. : іл. – У вих. дан.: листопад 2019. – Бібліогр.: с. 32 (6 назв).

Методичні рекомендації. Фізичне тренування в польових умовах

Методичні рекомендації. Фізичне тренування для військовослужбовців-жінок

Методичні рекомендації. Фізичне тренування в польових умовах [Текст] : ВП 7-00(01).01 : військ. навч.-метод. публ. командирам підроз ділів (військовослужбовцям) з орг. занять по фіз. підгот. / Центр операт. стандартів і методи ки підгот. ЗС України ; Голов. упр. підгот. ЗСУ. – [Житомир ; Київ, 2019]. – 30 с. : іл. – У вих. дан.: червень 2019. – Бібліогр.: с. 30 (10 назв).

Методичні рекомендації. Фізичне тренування для військовослужбовців-жінок [Текст] : ВП 7-00(01).01 : військ. навч.-метод. публ. командирам підрозділів (військовослужбовцям) з орг. занять по фіз. підгот. / Центр операт. стандартів і методики підгот. ЗС України ; Голов. упр. підгот. ЗСУ. – [Житомир ; Київ, 2019]. – 35 с. : іл. – У вих. дан.: червень 2019. – Бібліогр.: с. 35 (9 назв).

Повернутися з війни

Небо Левка Мацієвича

Нагорна, Н.

Повернутися з війни [Текст] / Н. Нагорна. – Київ : ДІПА, 2018. – 119 с. : іл.

Небо Левка Мацієвича [Текст] : спогади, листи, фото / [упорд., пер. та прим. В. Кобзар ; передм. В. Панченко]. – Київ : [Темпора], 2016. – 255 с. : фото.

Організація та проведення математичного моделювання у Повітряних Силах Збройних Сил України

Основні напрямки фундаментальних наукових досліджень

Організація та проведення математичного моделювання у Повітряних Силах Збройних Сил України [Текст] : метод. посіб. / М. М. Пет рушенко, Г. В. Пєвцов, В. В. Коваль та ін. ; під ред. М. М. Петрушенка ; М-во оборони України, Командування ПС ЗСУ, Харків. нац. ун-т Повітряних Сил України ім. І. Кожеду ба. – Вінниця ; Харків : ХУПС, 2012. – 99 с. : іл., табл. – Дод. 1-11. – Бібліогр.: с. 84-85 (31 назва).

Основні напрямки фундаментальних наукових досліджень [Текст] = The main fundamental research areas of Kharkiv National Ivan Kozhedub Air Force University / Харків. нац. ун-т Повітряних Сил ім. І. Кожедуба. – Харків, [2016]. – 78 c. – Текст парал. англ.

Особливості дій обслуги радіолокаційної станції у нічний час доби

Фізична підготовка жіночого контингенту Збройних Сил України в системі професійної діяльності

Особливості дій обслуги радіолокаційної станції у нічний час доби [Текст] : метод. посіб. для курсанта / [А. А. Гризо, О. М. Колеснік, Б. В. Бакуменко та ін. ; за заг. ред. А. А. Гризо ; М-во оборони України, Харків. нац. ун-т Повітряних Сил ім. І. Кожедуба. – Харків : ХНУПС, 2020. – 77 с. : іл., табл. – Дод. – Бібліогр.: с. 77 (10 назв).

Пічугін, М. Ф.

Фізична підготовка жіночого контингенту Збройних Сил України в системі професійної діяльності [Текст] : навч.-метод. посіб. / М. Ф. Пічугін, В. М. Романчук, С. В. Роман чук ; М-во оборони України, Житом. військ. ін-т ім. С. П. Корольова Нац. авіац. ун-ту. – Житомир, 2009. – 157 с. : іл., табл. – Дод. 1-14. – Бібліогр.: с. 120-121 (32 назви). – Предм. покаж.: с. 122.

Брама Європи. Історія України від скіфських воєн до незалежності

Практична аеродинаміка вертольота МИ-8МТ. Ч. 2. Режими польоту вертольота

Плохій, С.

Брама Європи. Історія України від скіфських воєн до незалежності [Текст] / С. Плохій ; [пер. з англ. Р. Клочка]. – 2-ге вид. – Харків : Клуб Сімейного Дозвілля, 2019. – 494 с. – Заг. ориг.: Plokhy S. The Gates of Europe: a History of Ukraine. New York, 2015. 432 p.

Практична аеродинаміка вертольота МИ-8МТ. Ч. 2. Режими польоту вертольота [Текст] : навч. посіб. / [В. М. Костенко, А. Г. Зінченко, С. І. Пчельніков та ін.] ; за заг. ред. В. М. Кос тенка ; М-во оборони України, Харків. нац. ун-т Повітряних Сил ім. І. Кожедуба. – Харків : ХНУПС, 2020. – 135 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 133 (9 назв).

Моноліт

Усі гетьмани України

Пузік, В.

Моноліт [Текст] : зб. оповідань /В. Пузік. – Київ : Діпа, 2018. – 253 с. : фото.

Реєнт, О. П.

Усі гетьмани України [Текст] : легенди, міфи, біографії / О. П. Реєнт, І. А. Коляда. – Харків : Фоліо, 2016. – 415 с. – (Історичне досье).

Релігієзнавство. Основи релігійних вчень

Системи обробки інформації. Вип. 1 (160)

Релігієзнавство. Основи релігійних вчень [Текст] : навч. посіб. / [О. Ю. Панфілов, Р. В. Гула, П. В. Квіткін та ін.] ; М-во оборони України, Харків. нац. ун-т Повітряних Сил ім. І. Кожедуба. – Харків : ХНУПС, 2020. – 217 с. – Дод. – Бібліогр.: с. 165-167 (31 назва).

Системи обробки інформації. Вип. 1 (160) [Текст]. – Харків : ХНУПС, 2020. – 150 с. : іл, табл.

Авиатриссы Украины

Українська національна революція, 1648-1676

Ситко, Т. Я.

Авиатриссы Украины [Текст] / Т. Я. Ситко. – [2-я ред.]. – Киев, 2011. – 228 с. : фот. – Библиогр.: с. 227 (9 назв.).

Смолій, В. А.

Українська національна революція, 1648-1676 [Текст] / В. А. Смолій, В. С. Степанков. – Київ : Арій, [2016]. – 479 с. – (Таємниці історії).

Український рубікон. Полтавська битва 27 червня 1709 р. Ч. 1

Український рубікон. Полтавська битва 27 червня 1709 р. Ч. 2

Сокирко, О.

Український рубікон. Полтавська битва 27 червня 1709 р. Ч. 1 [Текст] / О. Сокирко ; [іл., анот. С. Шаменкова]. – Київ : Темпора, 2009. – 77 с. : іл. – (MILITARIA UCRAINICA).

Сокирко, О.

Український рубікон. Полтавська битва 27 червня 1709 р. Ч. 2 [Текст] / О. Сокирко ; [іл., анот. С. Шаменкова]. – Київ : Темпора, 2009. – 69 с. : іл. – (MILITARIA UCRAINICA).

Теорія озброєння. Науково-технічні проблеми та завдання. Т. 2. Військово-технічне співробітництво в системі забезпечення воєнної безпеки держави

Життя на нулі

Теорія озброєння. Науково-технічні проблеми та завдання. Т. 2. Військово-технічне співробітництво в системі забезпечення воєнної безпеки держави [Текст] / [І. Б. Чепков, В. В. Зу барєв, В. О. Смірнов та ін]. – Київ : Вид. дім Дмитра Бураго, 2015. – 395 с. : іл., табл. – Дод. – Бібліогр.: с. 366-383.

Терянік, Г.

Життя на нулі [Текст] : [фотокнига] / Г. Терянік, Ю. Величко. – Ічня : Формат, 2018. – 305 с.

Методи оптимізації у військово-прикладних задачах

Історія запорізьких козаків

Фурсенко, О. К.

Методи оптимізації у військово-прикладних задачах [Текст] : навч. посіб. / О. К. Фурсенко, А. О. Дрогаченко ; М-во оборони України, Харків. нац. ун-т Повітряних Сил ім. І. Коже дуба. – Харків : ХНУПС, 2020. – 138 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 138 (9 назв).

Яворницький, Д. І.

Історія запорізьких козаків [Текст] : повне вид. : [Т. 1-3] / Д. І. Яворницький ; пер. з рос. І. Сварника. – Київ : “ФОП Стебляк”, 2018. – 1070 с. : іл.

Wysokie loty

Wysokie loty [Текст] = High flights : in the 100th anniversary of the Polish air force : w 100. rocznice powstania lotnictwa wojskowego / [red. R. Gretzyngier ; fot. B. Bera [et al.] ; rys. M. Gorecki]. – Warszawa : Wojsk. Centrum Edukacji Obywatelskiej im. plk. dypl. M. Porwita, cop. 2018. – 296 s. : il., fot. – Na okl. : Sluzymy Niepodleglej. – Tekst rownolegly w jez. pol., ang. – ISBN 978-83-65409-64-5.

Останні новини бібліотеки університету