Січень – Березень 2021 року

Для перегляду змісту документа натисніть на обкладинку

Новітні технології – для захисту повітряного простору. ХV міжнародна наукова конференція Харківського національного університету Повітряних Сил імені Івана Кожедуба, 10-11 квіт. 2019 р.

Військово-технічний збірник. № 23

Новітні технології – для захисту повітряного простору. ХV міжнародна наукова конференція Харківського національного університету Повітряних Сил імені Івана Кожедуба, 10-11 квіт. 2019 р. [Текст] : тези доп. / М-во оборони України, Харкі. нац. ун-т Повітряних Сил ім. І. Кожедуба. – Харків : [Діса плюс], 2019. – 683 с.

Військово-технічний збірник. № 23 [Текст] / М-во оборони України, Нац. акад. сухопут. військ ім.
П. Сагайдачного. – Львів : НАСВ, 2020. – 100 с. : іл., табл. – Бібліогр. в кінці ст.

Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил. Вип. 1 (67)

Енциклопедія Сучасної України. Т. 19. Малиш – Медицина

Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил. Вип.
1 (67) [Текст] / М-во оборони України, Харків. нац. ун-т Повітряниї Сил ім. І. Кожедуба ; [гол. ред.
К. С. Васюта]. – Харків : ХНУПС, 2021. – 155 с.

Енциклопедія Сучасної України. Т. 19. Малиш – Медицина [Текст] / НАН України, Наук. т-во ім.
Т. Шевченка, Ін-т енциклопед. дослідж. НАН України. – Київ, 2018. – 687 с. : іл., табл.

Основи маркетингу

Словник військових термінів та скорочень (абревіатур)

Основи маркетингу [Текст] : навч.-метод. посіб. / [К. С. Гаймур, О. А. Савчук, А. В. Скиданова та ін.] ; за заг. ред. К. С. Гаймур ; М-во оборони України, Харків. нац. ун-т Повітряних Сил ім. І. Кожедуба. – Харків : ХНУПС, 2021. – 87 с. : іл. – Бібліогр.: с. 87 (15 назв).

Словник військових термінів та скорочень (абревіатур) [Текст] : ВКП 1-00(01).01 : військ. кер. публ. заг. застосування J-структурами ГШ ЗСУ / Воєн.-наук. упр. ГШ ЗСУ. – [Київ, 2020]. – 48 с. – У вих. дан.: жовтень 2020.

Воєнна політологія

Збірник наукових праць Центру воєнно-стратегічних досліджень Національного університету оборони України ім. І. Черняховського. № 3 (70)

Воєнна політологія [Текст] : навч. посіб. /
[А. А. Бабич, С. А. Бойко, І. М. Будур та ін.] ; за заг. ред. О. В. Громика, Р. А. Михайловського; М-во оборони України, Харків. нац. ун-т Повітряних Сил ім.
І. Кожедуба. – Харків : ХНУПС, 2021. – 246 с. – Бібліогр.: с. 244-246 (41 назва).

Збірник наукових праць Центру воєнно-стратегічних досліджень Національного університету оборони України ім. І. Черняховського. № 3 (70) [Текст] / Центр воєнно-стратег. дослідж. Нац. ун-ту оборони України ім. І. Черняховського. – [Київ : НУОУ], 2020. – 141 с. : іл., табл. – Створ. у 1997 р.

Проблеми координації воєнно-технічної та оборонно-промислової політики в Україні. Перспективи розвитку озброєння та військової техніки

Доктрина «Сили логістики»

Проблеми координації воєнно-технічної та оборонно-промислової політики в Україні. Перспективи розвитку озброєння та військової техніки [Текст] : тези доп. на VІІІ міжнар. наук.-техн. конф., 15-16 жовт. 2020 р. / М-во оборони України ; М-во освіти і науки України ; Центр. н.-д. ін-т озброєння та військ. техніки ЗС України. – Київ, 2020. – 425 с.

Доктрина «Сили логістики» [Текст] : ВКП
4-32(41).01 : військ. кер. публ. / Командування Сил логістики ЗСУ. – [Київ, 2021]. – 27 с. – У вих. дан.: лютий 2021.

Доктрина застосування сил логістики

Доктрина розвитку військового лідерства у Збройних Силах України

Доктрина застосування сил логістики [Текст] : ВКП 4-32(03).01 : військ. кер. публ. / Командування Сил логістики ЗСУ. – [Київ, 2021]. – 45 с. – У вих. дан.: лютий 2021.

Доктрина розвитку військового лідерства у Збройних Силах України [Текст] : ВКП 7-00(03).01 : військ. кер. публ. / Гол. упр. доктрин та підгот. ГШ ЗСУ, Центр операт. стандартів і методики пігот. ЗСУ. – [Київ, 2020]. – 21 с. – У вих. дан.: грудень 2020.

Доктрина поводження із захопленими особами, документами та майном

Доктрина з медичної розвідки у Збройних Силах України

Доктрина поводження із захопленими особами, документами та майном [Текст] : ВКП 3-80(01).01 : військ. кер. публ. / Гол. упр. військ. служби правопорядку ЗСУ. – [Київ, 2020]. – 95 с. – У вих. дан.: жовтень 2020. – Дод. 1-10.

Доктрина з медичної розвідки у Збройних Силах України [Текст] : ВКП 10-00(168)03.01 : військ. кер. публ. / Командування МС ЗСУ, УВМА. – [Київ, 2020]. – 26 арк. – У вих. дан.: грудень 2020. – Дод. 1-5.

Доктрина публічного спілкування

Доктрина з управління радіочастотним ресурсом в операціях

Доктрина публічного спілкування [Текст] : ВКП-18(00).01 : військ. кер. публ. / Упр. зв’язків з громадськістю ЗСУ. – [Київ, 2020]. – 18 арк. – У вих. дан.: серпень 2020.

Доктрина з управління радіочастотним ресурсом в операціях [Текст] = Doctrine spectrum management in operations : ВКП 6-00(03).01 : військ. кер. публ. / Центр. упр. зв’язку та інформ. систем ГШ ЗСУ. – [Київ, 2020]. – 19 арк. : іл., табл. – Бібліогр.: арк. 19 (13 назв). – У вих. дан.: вересень 2020.

Доктрина. Військово-музичне забезпечення у Збройних Силах України

Доктрина «Забезпечення матеріально-технічними засобами, роботами та послугами»

Доктрина. Військово-музичне забезпечення у Збройних Силах України [Текст] : ВКП 1-74(01).01 : військ. кер. публ. / ВМУ ЗСУ, Гол. упр. персоналу ГШ ЗСУ. – [Київ, 2020]. – 33 с. – Бібліогр.: с. 33 (13 назв). – У вих. дан.: вересень 2020. – Дод. 1-6.

Доктрина «Забезпечення матеріально-технічними засобами, роботами та послугами» [Текст] : ВКП
4-160(03).01 : військ. кер. доктрин. публ. / Командування Сил логістики ЗСУ. – [Київ, 2021]. – 51 с. – У вих. дан.: січень 2021.

Наказ Головнокомандувача Збройних Сил України № 140 від 11.09.2020 «Про затвердження Тимчасового порядку оформлення оперативних (бойових) документів»

Доктрина підготовки сил оборони держави

Наказ Головнокомандувача Збройних Сил України № 140 від 11.09.2020 «Про затвердження Тимчасового порядку оформлення оперативних (бойових) документів» [Текст]. – Київ, 2020. – 261 с. : іл., табл.

Доктрина підготовки сил оборони держави [Текст] : ВКП 7-00(01).01 : військ. кер. публ. / Гол. упр. підгот. ЗСУ, Центр операт. стандартів і методики підгот. ЗСУ. – [Київ, 2020]. – 26 арк. : схеми. – У вих. дан.: січень 2020.

Доктрина з воєнно-історичної роботи у Збройних Силах України

Доктрина з організації підготовки у Збройних Силах України

Доктрина з воєнно-історичної роботи у Збройних Силах України [Текст] : ВКП 1-00(86).01.01 : військ. кер. публ. / Воєн.-наук. упр. ГШ ЗСУ, Нац. ун-т оборони України ім. І Черняховського. – [Київ, 2020]. – 26 с. –
У вих. дан.: жовтень 2020.

Доктрина з організації підготовки у Збройних Силах України [Текст] : ВКП 7-00(03).01 : військ. кер. публ. / Гол. упр. доктрин та підгот. ГШ ЗСУ, Центр операт. стандартів і методики підгот. ЗСУ. – [Київ, 2020]. – 34 арк. – У вих. дан.: липень 2020.

Доктрина розвитку військових публікацій у Збройних Силах України

Бойовий статут Повітряних Сил «Пошуково-рятувальні операції»

Доктрина розвитку військових публікацій у Збройних Силах України [Текст] : ВД 7-05(03).01 : військ. кер. публ. / Гол. упр. доктрин та підгот. ГШ ЗСУ, Центр операт. стандартів і методики пігот. ЗСУ. –
[Київ, 2020]. – 23, [6] арк. – У вих. дан.: травень 2020. – Дод. 1-5.

Бойовий статут Повітряних Сил «Пошуково-рятувальні операції» [Текст] : БП 3-38(01).01 : [бойова публ.] / Командування підгот. командування ПС ЗСУ, ХНУПС. – [Вінниця, 2020]. – 33 арк. – У вих. дан.: грудень 2020.

Бойовий статут Повітряних Сил «Правове забезпечення операцій»

Доктрина з навігаційно-гідрографічного забезпечення військ (сил) в об’єднаних
операціях

Бойовий статут Повітряних Сил «Правове забезпечення операцій» [Текст] : БП 3-00(59)12.01 : бойова публ. / Юрид. служба Командування ПС ЗСУ. – [Вінниця, 2020]. – 15 с. – Бібліогр.: арк. 15 (2 назви). –
У вих. дан.: грудень 2020.
.

Доктрина з навігаційно-гідрографічного забезпечення військ (сил) в об’єднаних
операціях [Текст] : ВКП 3-(31)13.01 : бойова публ. / НДЦ ЗСУ «Державний океанаріум» Ін-ту ВМС НУ «Одеська морська акад.», Центр навігації, гідрографії та гідрометеорології ВМС ЗСУ, Командування підгот. командування ВМС ЗСУ. – [Одеса, 2020]. – 39 с. – У вих. дан.: грудень 2020.

Доктрина Військ зв’язку та кібербезпеки Збройних Сил України

Доктрина «Повітряні Сили Збройних Сил України»

Доктрина Військ зв’язку та кібербезпеки Збройних Сил України [Текст] : ВКП 6-00(01).01 : військ. кер. публ. / Командування Військ зв’язку та кібербезпеки ЗСУ. – [Київ], 2021. – 51 с. – Бібліогр.: с. 51 (8 назв). –
У вих. дан.: лютий 2021.

Доктрина «Повітряні Сили Збройних Сил України» [Текст] : ВКП 1-00(12).01 : військ. кер. деталіз. публ. / Командування ПС ЗСУ, ХНУПС ім.
І. Кожедуба. – [Вінниця, 2020]. – 39 с. – У вих. дан.: листопад 2020.

Психологічна профілактика психотравматизації військовослужбовців Збройних Сил України

Тимчасові методичні рекомендації. Тренування з правил застосування сили

Психологічна профілактика психотравматизації військовослужбовців Збройних Сил України [Текст] : метод. посіб. / [О. М. Кокун, В. М. Мороз, Н. С. Лозінська, І. О. Пішко] ; Гол. упр. морально-психолог. забезп. ЗСУ, Н.-д. центр гуманітар. проблем ЗСУ. – Київ, 2021. – 300 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 215-231 (175 назв). – Дод. 1-30.

Тимчасові методичні рекомендації. Тренування з правил застосування сили [Текст] : ТП 7-00(03)01 : тренув. навч.-метод. публ. / Гол. упр. доктрин та підгот. ГШ ЗСУ ; Центр операт. стандартів і методики підгот. ЗСУ. – [Київ ; Житомир, 2020]. – 94 с. – Бібліогр.: арк.
94 (3 назви). – У вих. дан.: жовтень-2020. – Дод. A-E.

Навчальний посібник з національно-патріотичної підготовки особового складу Збройних Сил України на 2021 навчальний рік

Збірник вивчених уроків бойового досвіду (за бойовим досвідом отриманим в Операції об’єднаних сил (раніше АТО) на території Донецької та Луганської областей)

Навчальний посібник з національно-патріотичної підготовки особового складу Збройних Сил України на 2021 навчальний рік [Текст] / [О. Аніщенко, Ю. Аніщенко, В. Базарний та ін.] ; М-во оборони України, Н.-д. центр гуманітар. проблем ЗСУ. – Київ, 2020. – 140 с.

Збірник вивчених уроків бойового досвіду (за бойовим досвідом отриманим в Операції об’єднаних сил (раніше АТО) на території Донецької та Луганської областей) [Текст] : ТКП 7-00(162)01.01 : такт. публ. / Центр. операт. стандартів і методики підгот. ЗСУ ; Гол. упр. доктрин та підгот. ГШ ЗСУ. – [Київ, 2021]. – 55 с. – Бібліогр.: с. 55. – У вих. дан.: лютий
2021. – Дод. 1, 2.

Український військово-історичний календар 2021

Методичні рекомендації. Особливості організації та проведення заходів психологічного забезпечення у військових частинах (підрозділах) Повітряних Сил Збройних Сил України

Український військово-історичний календар 2021 [Текст] / [упряд. В. Р. Мараєв ; за ред. В. М. Мороза] ; Гол. упр. морально-психолог. забезп. ЗСУ, Н.-д. центр гуманітар. проблем ЗСУ. – Київ, 2020 (обкл. 2021). –
144 с. : іл.

Методичні рекомендації. Особливості організації та проведення заходів психологічного забезпечення у військових частинах (підрозділах) Повітряних Сил Збройних Сил України [Текст] / Командування
ПС ЗСУ, Упр. морально-психолог. забезп. – Вінниця, 2017. – 139 с.

Тактика підрозділів військ протиповітряної оборони Сухопутних військ

Лабораторний практикум з комп’ютерної математики. Ч.1

Тактика підрозділів військ протиповітряної оборони Сухопутних військ [Текст] : підручник /
[А. Ф. Волков, С. В. Орєхов, О. В. Лезік та ін.] ; за заг. ред. А. Ф. Волкова ; М-во оборони України, Харків. нац. ун-т Повітряних Сил ім. І. Кожедуба. – Харків : ХНУПС, 2020. – 366 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 366 (11 назв). – Дод. 1-7.

Доля, П. Г.

Лабораторний практикум з комп’ютерної математики. Ч.1 [Текст] / П. Г. Доля, С. В. Вовчук ; М-во оборони України, Харків. нац. ун-т Повітряних Сил ім.
І. Кожедуба. – Харків : ХНУПС, 2021. – 104 с. : іл. – Бібліогр.: с. 104 (4 назви).

Статика

Теорія електромагнітного поля

Єрьоменко, С. Б.

Статика [Текст] : навч.
посіб. / С. Б. Єрьоменко, П. Е. Кузнєцов ; М-во оборони України, Харків нац. ун-т Повітряніх Сил ім.
І. Кожедуба. – Харків : ХНУПС, 2020. – 83 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 83 (7 назв.).

Карлов, В. Д.

Карлов, В. Д. Теорія електромагнітного поля [Текст] : підручник для бакалаврів та магістрів з радіотехніки / В. Д. Карлов, І. Г. Леонов ; М-во оборони України, Харків. нац. ун-т Повітряних Сил ім.
І. Кожедуба. – Харків : ХНУПС, 2021. – 291 с. : іл. – Бібліогр.: с. 291 (10 назв).

Хімія

Чорнобиль. Історія ядерної катастрофи

Мухіна, Т. П.

Хімія [Текст] : навч. посіб. / Т. П. Мухіна, І. А. Токарєва, В. М. Гаврилова ; М-во оборони України, Харків. нац. ун-т Повітряних Сил ім.
І. Кожедуба. – Харків : ХНУПС, 2021. – 135 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 135 (6 назв).

Плохій, С.

Чорнобиль. Історія ядерної катастрофи [Текст] / С. Плохій ; [пер. с англ. В. Махоніна,
Є. Тарнавського]. – Харків : Фоліо, 2020. – 396 с. – (Великий науковий проект).

Ремонт та відновлення засобів вимірювальної техніки й озброєння в умовах проведення операції об’єднаних сил

Практичне застосування основ теорії електрорадіотехнічних кіл

Ремонт та відновлення засобів вимірювальної техніки й озброєння в умовах проведення операції об’єднаних сил [Текст] : підручник / [В. Б. Кононов, І. В. Толок, Ю. П. Шамаєв та ін.] ; М-во оборони України, Харків. нац. ун-т Повітряних Сил ім.
І. Кожедуба. – Харків : ХНУПС, 2020. – 238 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 237-238 (28 назв).

Практичне застосування основ теорії електрорадіотехнічних кіл [Текст] : навч.-метод.
посіб. / [А. М. Коржов, О. В. Лукашук, А. О. Натарова, А. І. Нос] ; М-во оборони України, Харків. нац. ун-т Повітряних Сил ім. І. Кожедуба. – Харків : ХНУПС, 2020. – 189 с., [2] арк. схем : іл., табл. – Бібліогр.: с. 189 (16 назв). – Дод. 1-3.

Опорний конспект з навчальної дисципліни «Аналогові та цифрові пристрої»

Приймання та оброблення сигналів

Опорний конспект з навчальної дисципліни «Аналогові та цифрові пристрої» [Текст] / [В. Є. Кудряшов, В. С. Куц, С. А. Тузіков, А. Є. Присяжний] ; М-во оборони України, Харків. нац. ун-т Повітряних Сил ім. І. Кожедуба. – Харків : ХНУПС, 2020. – 116 с. – Бібліогр.: с . 116 (11 назв).

Приймання та оброблення сигналів [Текст] :
альбом схем / [І. В. Красношапка, К. В. Садовий, А. О. Ковальчук та ін. ; М-во оборони України, Харків. нац. ун-т Повітряних Сил ім. І. Кожедуба. – Харків : ХНУПС, 2020. – 75 с. : іл. – Бібліогр.: с. 74 (16 назв).

Збірник наукових праць Державного науково-дослідного інституту випробувань і сертифікації озброєння та військової техніки. Вип. № 3 (5)

Порядок дій при застосуванні зенітного ракетного озброєння вночі

Збірник наукових праць Державного науково-дослідного інституту випробувань і сертифікації озброєння та військової техніки. Вип. № 3 (5) [Текст] : наук.-теорет. та наук.-практ. зб. наук. праць / ДНДІ ВС ОВТ. – Чернігів : [Брагинець О. В.], 2020. – 129 с. : іл., табл.

Порядок дій при застосуванні зенітного ракетного озброєння вночі [Текст] : метод. вказівки для курсантів ф-ту ЗРВ / [В. В. Шулежко, В. В. Джус, М. В. Сургай та ін.] ; за заг. ред. В. В. Шулежка ; М-во оборони України, Харків. нац. ун-т Повітряних Сил ім. І. Кожедуба. – Харків : ХНУПС, 2021. – 125 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 125 (14 назв).

Бойове застосування одноканального зенітного ракетного комплексу малої дальності. Ч. 1. Теоретичні основи правил стрільби зенітними керованими ракетами системи С-125М1

Льотна експлуатація вертольота Ми-2МСБ. Ч. 1. Кабіна вертольота Ми-2МСБ

Бойове застосування одноканального зенітного ракетного комплексу малої дальності. Ч. 1. Теоретичні основи правил стрільби зенітними керованими ракетами системи С-125М1 [Текст] : навч. посіб. / [В. В. Шулежко, М. І. Камчатний, Б. В. Гайбадулов та ін.] ; за заг. ред. М. І. Камчатного ;
М-во оборони України, Харків. нац. ун-т Повітряних Сил ім. І. Кожедуба. – Харків : ХНУПС, 2021. – 201 с. : іл.. табл. – Бібліогр.: с. 201 (8 назв).

Льотна експлуатація вертольота Ми-2МСБ. Ч. 1. Кабіна вертольота Ми-2МСБ [Текст] : навч.-метод. посіб. / [В. В. Шмаков, А. В. Марков, С. В. Неминущий та ін.] ; М-во оборони України, ХНУПС ім.
І. Кожедуба. – Харків : ХНУПС, 2020. – 100 с.

Льотна експлуатація вертольота Ми-2МСБ. Ч. 3. Виконання польотів

Збірник наукових праць Національної академії Національної гвардії України. Вип. 2 (36)

Льотна експлуатація вертольота Ми-2МСБ. Ч. 3. Виконання польотів [Текст] : навч.-метод. посіб. /
[В. В. Шмаков, А. В. Марков, С. В. Неминущий та ін.] ; М-во оборони України, ХНУПС ім. І. Кожедуба. – Харків : ХНУПС, 2020. – 118 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 118 (6 назв).

Збірник наукових праць Національної академії Національної гвардії України. Вип. 2 (36) [Текст] / Нац. акад. Нац. гвардії України. – Харків : НАНГУ, 2020. – 71 с. : іл., табл. – Вих. двічі на рік. – Засн. у
2003 р.

Інформаційний комплекс вертикалі і курсу ИК-ВК80-4

ХГАПП. Вдохновленные небом

Зарубін, А. М.

Інформаційний комплекс вертикалі і курсу ИК-ВК80-4 [Текст] : навч. посіб. / А. М. Зарубін, Р. В. Василенко, Л. Фей ; М-во оборони України, Харків. нац. ун-т Повітряних Сил ім. І. Кожедуба. – Харків : ХНУПС, 2021. – 45 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 45(3 назви).

ХГАПП. Вдохновленные небом [Текст] = KSAMC. Inspired by Sky : Харьковскому Авиационному 85 : фотоальбом / Харьков. гос. авиац. произв. предприятие ; [редкол.: А. К. Мялица (предс.) и др. ; ред.-сост.
О. К. Миронова ; фот.: А. П. Алексеев и др.]. – Харьков : Зебра, 2011. – [63] с. – Текст парал. рус., англ.

Радіолокаційні засоби та системи керування зенітного ракетного озброєння

Системи обробки інформації. Вип. 4 (163)

Радіолокаційні засоби та системи керування зенітного ракетного озброєння [Текст] : підручник /
[І. І. Сачук, В. Ш. Хісматулін, А. С. Чопенко та ін.] ; за заг. ред .І. І. Сачука ; М-во оборони України, Харк. нац. ун-т Повітряних Сил ім. І. Кожедуба. – Харків : ХНУПС, 2021. – 223 с. : іл.. табл. – Бібліогр.: с. 216-219 (39 назв). – Предм. покажч.: с. 220-223. – Дод. А-Е.

Системи обробки інформації. Вип. 4 (163) [Текст]. – Харків : ХНУПС, 2020. – 103 с. : іл., табл.

Козацька міфологія України: творці та епігони

Богдан Хмельницький: легенда і людина

Кралюк, П.

Козацька міфологія України: творці та епігони [Текст] / П. Кралюк. – Харків : Фоліо, 2017. – 394 с.

Кралюк, П.

Богдан Хмельницький: легенда і людина [Текст] / П. Кралюк. – Харків : Фоліо, 2018. – 284 с.

Іван Мазепа

Данило Галицький

Журавльов, Д.

Іван Мазепа [Текст] / Д. Журавльов. – Харків : Фоліо, 2019. – 121 с. – (Знамениті українці).

Згурська, М.

Данило Галицький [Текст] / М. Згурська, Ю. Бєлочкіна. – Харків : Фоліо, 2018. – 121 с. – (Знамениті українці).

Богдан Хмельницький

Пилип Орлик

Коляда, І.

Богдан Хмельницький [Текст] / І. Коляда. – Харків : Фоліо, 2019. – 121 с. – (Знамениті українці). – Бібліогр.: с. 119-120 (16 назв.).

Коляда, І.

Пилип Орлик [Текст] / І. Коляда, С. Коляда, О. Кирієнко. – Харків : Фоліо, 2019. – 121 с. – (Знамениті українці). – Бібліогр.: с. 119-120 (18 назв.).

Іван Виговський

Павло Скоропадський

Мицик, Ю.

Іван Виговський [Текст] / Ю. Мицик. – Харків : Фоліо, 2019. – 120 с. – (Знамениті українці).

Савченко, Віктор.

Павло Скоропадський
[Текст] / В. Савченко. – Харків : Фоліо, 2019. – 123 с. – (Знамениті українці).

Симон Петлюра

Павло Харитоненко

Савченко, Віктор.

Симон Петлюра [Текст] / В. Савченко. – Харків : Фоліо, 2019. – 127 с. – (Знамениті українці).

Скляренко, В.

Павло Харитоненко [Текст] / В. Скляренко, В. Сядро. – Харків : Фоліо, 2019. –
120 с. – (Знамениті українці). – Бібліогр.: с. 116-118.

Михайло Грушевський

Володимир Вернадський

Тагліна, Ю.

Михайло Грушевський [Текст] / Ю. Тагліна. – Харків : Фоліо, 2018. – 121 с. : іл. – (Знамениті українці).

Тома, Л.

Володимир Вернадський [Текст] / Л. Тома. – Харків : Фоліо, 2018. – 119 с. : іл. – (Знамениті українці).

Петро Конашевич Сагайдачний

Богдан Хмельницький

Тома, Л.

Петро Конашевич Сагайдачний [Текст] / Л. Тома. – Харків : Фоліо, 2019. – 119 с. – (Знамениті українці).

Богдан Хмельницький [Текст] / І. Коляда. Іван Виговський / Ю. Мицик. Петро Дорошенко
/ В. Карнацевич. Іван Мазепа / Д. Журавльов. – Харків : Фоліо, 2019. – 472 с. – (Знамениті українці).

Богдан Ступка

Казимир Малевич

Загребельний, М.

Богдан Ступка [Текст] / М. Загребельний. – Харків : Фоліо, 2017. – 120 с. : іл. – (Знамениті українці).

Коляда, І.

Казимир Малевич [Текст] / І. Коляда. – Харків : Фоліо, 2018. – 121 с. – (Знамениті українці). – Бібліогр.: с. 118-120.

Микола Лисенко

Володимир Івасюк

Коляда, І.

Микола Лисенко [Текст] / І. Коляда, Ю. Коляда, С. Вергун. – Харків : Фоліо, 2019. – 125 с. : іл. – (Знамениті українці).

Нечаєва, П.

Володимир Івасюк [Текст] / П. Нечаєва. – Харків : Фоліо, 2019. – 120 с. – (Знамениті українці).

Квітка Цісик

Соломія Крушельницька

Коляда, І.

Квітка Цісик [Текст] / І. Коляда, Ю. Коляда, П. Юрчишин. – Харків : Фоліо, 2019. –
121 с. – (Знамениті українці). – Бібліогр.: с. 119-120.

Коляда, І.

Соломія Крушельницька [Текст] / І. Коляда. – Харків : Фоліо, 2020. – 121 с. : іл. – (Знамениті українці).

Олександр Довженко

Лесь Курбас

Панасенко, Т.

Олександр Довженко [Текст] / Т. Панасенко. – Харків : Фоліо, 2018. – 120 с. : іл. – (Знамениті українці).

Коломієць, Р.

Лесь Курбас [Текст] / Р. Коломієць. – Харків : Фоліо, 2019. – 121 с. : іл. – (Знамениті українці).

Наталія Ужвій

Василь Стус

Коломієць, Р.

Наталія Ужвій [Текст] / Р. Коломієць. – Харків : Фоліо, 2019. – 124 с. : іл. – (Знамениті українці).

Дорошенко, О.

Василь Стус [Текст] / О. Дорошенко. – Харків : Фоліо, 2019. – 121 с. – (Знамениті українці).

Майк Йогансен

Гнат Хоткевич

Загребельний, М.

Майк Йогансен [Текст] / М. Загребельний. – Харків : Фоліо, 2019. – 121 с. – (Знамениті українці).

Коломієць, Р.

Гнат Хоткевич [Текст] / Р. Коломієць. – Харків : Фоліо, 2020. – 121 с. – (Знамениті українці).

Микола Бажан

Микола Хвильовий

Коломієць, Р.

Микола Бажан [Текст] / Р. Коломієць. – Харків : Фоліо, 2019. – 120 с. – (Знамениті українці).

Коломієць, Р.

Микола Хвильовий [Текст] / Р. Коломієць. – Харків : Фоліо, 2019. – 120 с. – (Знамениті українці).

Остап Вишня

Максим Рильський

Коломієць, Р.

Остап Вишня [Текст] / Р. Коломієць. – Харків : Фоліо, 2019. – 120 с. – (Знамениті українці).

Коляда, І.

Максим Рильський [Текст] / І. Коляда, Ю. Коляда. – Харків : Фоліо, 2015. – 120 с. – (Знамениті українці). – Бібліогр.: с. 118-119 (13 назв.).

Павло Тичина

Ліна Костенко

Коляда, І.

Павло Тичина [Текст] / І. Коляда, Ю. Коляда. – Харків : Фоліо, 2019. – 120 с. – (Знамениті українці). – Бібліогр.: с. 118-119.

Кудрін, О.

Ліна Костенко [Текст] / О. Кудрін. – Харків : Фоліо, 2019. – 120 с. – (Знамениті українці).

Микола Зеров

Іван Котляревський

Кужавська, Є.

Микола Зеров [Текст] / Є. Кужавська. – Харків : Фоліо, 2019. – 122 с. – (Знамениті українці).

Панасенко, Т.

Іван Котляревський [Текст] / Т. Панасенко. – Харків : Фоліо, 2019. – 126 с. – (Знамениті українці).

Леся Українка

Петро Гулак-Артемовський

Панасенко, Т.

Леся Українка [Текст] / Т. Панасенко. – Харків : Фоліо, 2019. – 123 с. – (Знамениті українці).

Петро Гулак-Артемовський [Текст] / І. Коляда, Ю. Коляда, О. Кирієнко, Є. Биба. – Харків : Фоліо, 2019. – 120 с. – (Знамениті українці). – Бібліогр.: с. 118-119.

Іван та Юрій Липи

Григорій Квітка-Основ’яненко

Стамбол, І.

Іван та Юрій Липи [Текст] / І. Стамбол, С. Кучеренко. – Харків : Фоліо, 2019. – 121 с. – (Знамениті українці). – Бібліогр.: с. 120.

Ушкалов, Л.

Григорій Квітка-Основ’яненко [Текст] / Л. Ушкалов. – Харків : Фоліо, 2016. – 120 с. – (Знамениті українці).

Григорій Сковорода

Шолом-Алейхем

Ушкалов, Л.

Григорій Сковорода [Текст] / Л. Ушкалов. – Харків : Фоліо, 2019. – 123 с. – (Знамениті українці).

Краснящих, А.

Шолом-Алейхем [Текст] / А. Краснящих. – Харків : Фоліо, 2019. – 121 с. – (Знамениті українці).

Останні новини бібліотеки університету